Συνεργασία του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την πλατφόρμα SEE Link Athens Exchange

Συνεργασία του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την πλατφόρμα SEE Link Athens Exchange
Η συνεργασία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στα Μέλη των Χρηματιστηρίων που συμμετέχουν στην πλατφόρμα SEE Link, να πραγματοποιούν συναλλαγές στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  Επιπλέον, οι αγορές της πλατφόρμας θα είναι προσβάσιμες μέσω του δικτύου X-Net
Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα συνεργαστεί με την πλατφόρμα SEE Link (South East Europe LInk) για την εκτέλεση διασυνοριακών συναλλαγών στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Η συνεργασία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στα Μέλη των Χρηματιστηρίων που συμμετέχουν στην πλατφόρμα SEE Link, να πραγματοποιούν συναλλαγές στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  Επιπλέον, οι αγορές της πλατφόρμας θα είναι προσβάσιμες μέσω του δικτύου X-Net.
Το SEE Link, ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάιο του 2016 με την υποστήριξη της EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) και αποτελεί μια προσπάθεια συνεργασίας των Χρηματιστηρίων της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν τα χρηματιστήρια της Σόφιας, του Ζάγκρεμπ, του Βελιγραδίου, της Μπάνια Λούκα, της Λιουμπλιάνα και των Σκοπίων ενώ βρίσκονται σε διαδικασία σύνδεσης το Σεράγεβο και η Ποντγκόριτσα. Στόχος να διευρυνθούν οι επιλογές των επενδυτών των χωρών που συμμετέχουν, μέσω της δυνατότητας πραγματοποίησης διασυνοριακών συναλλαγών, ενώ ταυτόχρονα οι αγορές που συμμετέχουν θα μπορούν αποτελεσματικότερα να προσελκύσουν ρευστότητα από τις άλλες χώρες τις περιοχής.
Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων και δραστηριοτήτων του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την προσέλκυση ρευστότητας στις αγορές του, την αύξηση των επιλογών των Μελών του και των επενδυτών (εγχώριοι και διεθνείς) που αυτά εξυπηρετούν, τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από διεθνείς οργανισμούς όπως η EBRD και τέλος τη συνεργασία με τα χρηματιστήρια της περιοχής στο πλαίσιο της πολιτικής καλής γειτονίας. Επιπλέον αυτή η συνεργασία αξιοποιεί περαιτέρω, επαναχρησιμοποιώντας, υφιστάμενες υποδομές, συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία.
Σύμφωνα με το πλάνο προγραμματισμού, οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα με στόχο οι παραπάνω υπηρεσίες να είναι διαθέσιμες το πρώτο τρίμηνο του 2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS