Επιθετικές αγορές ιδίων μετοχών από τα Ελληνικά Πετρέλαια – Τι εκτιμούν στελέχη της αγοράς

Επιθετικές αγορές ιδίων μετοχών από τα Ελληνικά Πετρέλαια – Τι εκτιμούν στελέχη της αγοράς
Ακόμα και στα υψηλά 3,5 ετών γίνονται σημαντικές αγορές ιδίων μετοχών από την εταιρεία – Έχει αποκτήσει σε λίγο διάστημα περισσότερες από 700 χιλ. μετοχές
Επιθετικά έχει ξεκινήσει η διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων να αποκτά μετοχές της εταιρείας, στα πλαίσια του προγράμματος που εγκρίθηκε από την πρόσφατη γενική συνέλευση.
Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που εγκρίθηκε από τις γενικές συνελεύσεις στις 25 Ιουνίου 2015 και στις 6 Ιουλίου 2017 και εξειδικεύτηκε από τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων της εταιρείας (22.6.2017 και 10.7.2017), ξεκίνησε στις 11 Ιουλίου 2017 η απόκτηση των ίδιων μετοχών.
Συνολικά δύναται να αποκτηθούν έως 3,6 εκατ. μετοχές με ανώτατη τιμή τα 15 ευρώ και κατώτατη την ονομαστική αξία της μετοχής.
Το πρόγραμμα λήγει στις 5 Δεκεμβρίου 2018, αλλά ήδη η εταιρεία έχει αποκτήσει 710.000 μετοχές σε διάστημα περίπου 20 ημερών.
Μάλιστα σε κάποιες συνεδριάσεις η εταιρεία έχει υπερβεί το όριο του 25% επί του συνολικού όγκου συναλλαγών.
Συγκεκριμένα την 1η Αυγούστου 2017 επί συνολικού όγκου 94.613 μετοχών οι ίδιες μετοχές ανήλθαν στις 35.492, ήτοι ποσοστό 37,5%.
Στις 31 Ιουλίου 2017 αγόρασε 56 χιλ. ίδιες μετοχές που αντιστοιχούσαν στο 34,4% του συνολικού όγκου και στις 25 Ιουλίου 2017 το ποσοστό ξεπέρασε το 48%.
Η μέση αξία των μετοχών ανά ημέρα έχει βρεθεί και πάνω από τα 8,2 ευρώ με τη μετοχή να έχει υψηλό 8,40 ευρώ για το 2017.
Αξίζει να σημειωθεί πως η μετοχή ξεκίνησε τη χρονιά με τιμή κάτω από τα 4,30 ευρώ και από τις αρχές Φεβρουαρίου 2017 ξεκίνησε την έντονα ανοδική της πορεία, η οποία έφερε τη μετοχή στα 8,40 ευρώ.
Στις τελευταίες συνεδριάσεις διορθώνει όπως διορθώνει συνολικά η αγορά.
Στελέχη της αγοράς αναφέρουν πως πιθανότατα θα δούμε μία σημαντική βελτίωση μεγεθών σε επίπεδο κερδοφορίας αλλά και μία απομόχλευση στον ισολογισμό.
Σημειώνουν το γεγονός ότι ο όμιλος δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια πλέον, ενώ αν και υπάρχει σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, η διοίκηση θα δώσει βαρύτητα στη μείωση του τραπεζικού δανεισμού, εξέλιξη που θα φέρει βελτίωση κερδοφορίας μέσω μείωσης των τόκων.
Από την άλλη υπάρχουν στελέχη της αγοράς που σημειώνουν την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, τονίζουν ότι αυτή βρίσκεται πάνω από το 1,16 που δεν ευνοεί τον κλάδο, ενώ βλέπουν και άλλους κινδύνους που δεν σχετίζονται με τα ΕΛΠΕ αλλά θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της μετοχής.
Για παράδειγμα, το μεγάλο ράλι του Dow Jones, που αν ξεκινήσει μία διόρθωση αυτή θα είναι βίαιη.
Η τρίτη αξιολόγηση που αν καθυστερήσει θα αναδείξει και πάλι τα προβλήματα της χώρας συνολικά, και τέλος η φόβοι για την οικονομία.
Όπως αναφέρουν, η Ελλάδα δεν είναι μόνο ο τουρισμός, που μόνο γι΄ αυτόν γίνεται κουβέντα.
Υπάρχουν και άλλοι κλάδοι που δεν πάνε και τόσο καλά.
Αλλά και τεχνικά σημειώνουν για τη συγκεκριμένη μετοχή πως έχει εκπληρώσει μακροπρόθεσμους στόχους.
Έτσι, συνολικά συστήνουν μία σταδιακή αύξηση ρευστότητας, αλλά σε ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από το ποσοστό που είναι επενδυμένο σε μετοχές.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS