Αλφα Asset Management ΑΕΔΑΚ: Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 09/08/2017 είναι 21,8228

Αλφα Asset Management ΑΕΔΑΚ:  Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 09/08/2017 είναι 21,8228
Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες
Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 09/08/2017 είναι 21,8228.
Για τα στοιχεία ενεργητικού διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ, δείτε τους παρακάτω πίνακες.www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS