Μέσω τραπεζών επιτυγχάνουν βελτίωση ισολογισμού – Ποιες εισηγμένες πέτυχαν και ποιες....εύχονται

Μέσω τραπεζών επιτυγχάνουν βελτίωση ισολογισμού – Ποιες εισηγμένες πέτυχαν και ποιες....εύχονται
Οι συζητήσεις τραπεζών και εισηγμένων αναφορικά με τα δάνεια συνεχίζονται πάντως για αρκετές εισηγμένες
Η αναδιάρθρωση δανεισμού, είτε συνοδεύεται από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και πωλήσεις περιουσιακών είτε όχι, οδηγούν σε βελτίωση των λογιστικών καταστάσεων και ισχυροποίηση του ισολογισμού, των εισηγμένων.
Ζητούμενο είναι μετά τις κινήσεις αυτές η βελτίωση των αποτελεσμάτων ώστε η προσπάθεια να φέρει αποτελέσματα για όλους τους μετόχους αντί να μιλάμε για μία πρόσκαιρη βελτίωση.
Οι συζητήσεις τραπεζών και εισηγμένων αναφορικά με τα δάνεια συνεχίζονται πάντως για αρκετές εισηγμένες, ενώ όσες ολοκλήρωσαν τη διαδικασία βλέπουν τόσο το χρηματοοικονομικό κόστος να μειώνεται όσο και την καθαρή θέση να βελτιώνεται λόγω κερδών από την αναδιάρθρωση.
Μεταξύ των εταιρειών που πρόσφατα ολοκλήρωσαν ή μένουν κάποιες… λεπτομέρειες για να ολοκληρώσουν τη συμφωνία με τις τράπεζες είναι η ΑΝΕΚ, η Βαράγκης, η Lavipharm, η Νίκας, η Frigoglass, η Forthnet η Yalco, αν και η τελευταία βρίσκεται ξανά σε συζητήσεις, αφού οι όροι των δανείων δεν τηρήθηκαν και τα δάνεια ξανάγιναν βραχυπρόθεσμα.
Υπάρχει πρόβλεψη στη συμφωνία των τραπεζών με την Υάλκο για μετατροπή ομολογιών, ενώ η εισηγμένη πούλησε τη θυγατρική στη Ρουμανία.  
Επίσης η MIG έχει πάρει απόφαση για έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μετατρέψιμο σε μετοχές που αν μετατραπεί όλο θα αλλάξει τα δεδομένα (οι μεγάλες ζημιές τα προηγούμενα έτη διέλυσαν την καθαρή θέση) και τη μετοχική σύνθεση φυσικά.  
Υπενθυμίζεται πως σχέδιο αναδιάρθρωσης δανείων και μετοχοποίησης τραπεζικών υποχρεώσεων είχαμε στις Σελόντα και Νηρέα, αλλά για τη μία εκ των δύο τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά.
Στα γκισέ των τραπεζών βρίσκονται ακόμα αρκετές εταιρείες.
Μεταξύ αυτών, το Υγεία, η Σφακιανάκης, η Sato, η Ακρίτας, η Creta Farms, η Euromedica, η Λιβάνης και η Λάμψα με την τελευταία να μην έχει ανάγκη αλλά να διαπραγματεύεται απλά την αναχρηματοδότηση που λογικά αποτελεί μια τυπική διαδικασία.
Οι πιο πετυχημένες πάντως περιπτώσεις είναι αυτές που η εισηγμένη συνδυάζει αύξηση κεφαλαίου, πώληση περιουσιακών στοιχείων και διαγραφή δανείων με κούρεμα επιτοκίου.
Όσες εισηγμένες το έκαναν η βελτίωση είναι άμεση.
Η Νίκας αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα.
Μπήκαν νέα κεφάλαια, πουλήθηκαν περιουσιακά στοιχεία και οι τράπεζες έκαναν αυτό που έπρεπε.
Παράλληλα υπάρχουν μετατρέψιμα ομολογιακά που δύναται να βελτιώσουν περαιτέρω την εικόνα.
Τα καθαρά κέρδη λόγω αναδιάρθρωσης ανήλθαν στα 18,8 εκατ. ευρώ βελτιώνοντας την καθαρή θέση στα -7,2 εκατ. ευρώ από -51,6 εκατ. ευρώ (βοήθησε και η αύξηση), οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 50,5 εκατ. ευρώ από 86,1 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στα 7 εκατ. ευρώ από 1,3 εκατ. ευρώ.
Η ΑΝΕΚ βελτίωσε την καθαρή θέση στα -10 εκατ. ευρώ από -12 εκατ. ευρώ αλλά αν δεν υπήρχαν τα έκτακτα κέρδη λόγω αναδιάρθρωσης θα είχε υποχωρήσει ίσως και κοντά στα 20 εκατ. ευρώ αφού τα EBITDA ήταν αρνητικά κατά 6,3 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο οι υποχρεώσεις δεν βελτιώθηκαν, αλλά τα δάνεια ξανάγιναν μακροπρόθεσμα.
Επιπλέον, η αγορά αναμένεται την επόμενη λογιστική κατάσταση της Frigoglass προκειμένου να δει πόση θα είναι η βελτίωση που θα έχουν στο ισολογισμό οι κινήσεις της διοίκησης (αύξηση κεφαλαίου, διαγραφή δανείων, μετατροπή κτλ.).
Από την άλλη η περίπτωση της Σελόντα δημιουργεί προβληματισμό καθώς όπως φαίνεται η αναδιάρθρωση δεν ισχυροποίηση των ισολογισμό μακροπρόθεσμα.
Οι μεγάλες ζημιές στο εξάμηνο και σε επίπεδο EBITDA γύρισαν ξανά αρνητική την καθαρή θέση κατά 7,4 εκατ. ευρώ ενώ οι υποχρεώσεις ανέρχονται στα 253 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS