Οι Μεσίτες Ασφαλίσεων συμβάλλουν στην Ανάπτυξη - Άρθρο του Ν. Κόκκινου

Οι Μεσίτες Ασφαλίσεων συμβάλλουν στην Ανάπτυξη - Άρθρο του Ν. Κόκκινου
Άρθρο του Ν. Κόκκινου, προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Η ολιστική προσέγγιση του υποψήφιου πελάτη είναι σήμερα απαραίτητη, περισσότερο από ποτέ, κυρίως γιατί οι ανάγκες δεν είναι ευδιάκριτες μεταξύ τους και είναι πολύ συχνό το φαινόμενο η κάλυψη μιας ανάγκης, να προκαλεί χάσματα ή ακόμα και "ζημιά" στη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα, οδηγώντας σε πολύπλοκες και ιδιαίτερα κοστοβόρες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου.
Το παραπάνω συμπέρασμα οδήγησε στις συνέργειες επαγγελματιών κάθε είδους ώστε να δίνεται μια πολύπλευρα δομημένη λύση στις σύνθετες απαιτήσεις των πελατών.
Ειδικότερα στον Κλάδο των Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Προϊόντων, η συνολική προσέγγιση του πελάτη είναι επιβεβλημένη εφόσον, οι αποφάσεις έχουν συνέπειες στη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Στην κλασσική προσέγγιση είναι σημαντικό για μια επιχείρηση να γνωρίζει ποιοι είναι οι κίνδυνοι στους οποίους είναι εκτεθειμένη, με ποια ασφαλιστικά προϊόντα μπορεί να τους αντιμετωπίσει, ποιο είναι το κόστος.
Στη σύγχρονη προσέγγιση προστίθενται επιπλέον παράμετροι όπως είναι οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, η φορολογική αντιμετώπιση, επενδυτικοί κίνδυνοι κλπ για την αντιμετώπιση των οποίων χρειάζεται σύνθεση πολλών προϊόντων ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, οι επιστημονικές γνώσεις, η εμπειρία, η αξιοπιστία, η πελατοκεντρική προσέγγιση, τα "tailor made" προϊόντα και η συνολική επίλυση των αναγκών είναι τα κριτήρια για επιτυχημένες και μακροχρόνιες συνεργασίες εκατέρωθεν.
Οι Μεσίτες Ασφαλίσεων (Insurance Brokers) είναι οι κατεξοχήν Σύμβουλοι που προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
Σε αντίθεση με άλλους Κλάδους, το στελεχιακό δυναμικό των Ελλήνων Brokers δεν μετανάστευσε, είναι καταρτισμένο επιστημονικά με εξειδικευμένες γνώσεις και πιστοποιήσεις διεθνούς επιπέδου.
Ενδεικτικό της ποιότητας των υπηρεσιών είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες Μεσίτες δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους ξένους παίκτες που βρίσκονται στην Αγορά και αν εξαιρέσουμε τους διεθνείς πελάτες βρίσκονται και στις πρώτες θέσεις της κατάταξης συγκρίνοντας το Ύψος της Παραγωγής Ασφαλίστρων και την Ευελιξία που δίνουν στο Ασφαλιστικό Προϊόν.
Η διαφοροποίηση του Μεσίτη Ασφαλίσεων από όλους τους υπόλοιπους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές βρίσκεται στην ανεξαρτησία που του παρέχει η Νομοθεσία σε σχέση με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες.
Μελετά τις ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών, εντοπίζει τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένοι (Risk Management), ερευνά την Ελληνική και Ξένη Ασφαλιστική Αγορά και προσαρμόζει το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ακριβώς στις ανάγκες του Ασφαλισμένου.
Διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των Επιχειρήσεων και εξασφαλίζει το εισόδημα των Ιδιωτών δίνοντας λύση όταν προκύψει το ζημιογόνο γεγονός.
Ως πυλώνας ανάπτυξης της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα συμβάλλει στη στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας και της Επιχειρηματικότητας δίνοντας άμεσα και έμμεσα θέσεις εργασίας, φορολογείται με τον πιο αυστηρό τρόπο και είναι αξιόπιστος θεσμικός Εταίρος.
Στοίχημα της νέας γενιάς των Μεσιτών Ασφαλίσεων είναι η Εξωστρέφεια.
Κυρίως προς την Κοινωνία.
Να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος του Μεσίτη Ασφαλίσεων, να διαφοροποιηθεί από το παρελθόν που περιέγραφε τον ασφαλιστή ως ένα αμφιβόλου ποιότητας επαγγελματία και κυρίως να ενημερώσει για τη συμβολή του στον ομαλό επιχειρηματικό και οικογενειακό προγραμματισμό.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS