Διορίστηκαν από την ΤτΕ οι ασφαλιστικοί εκκαθαριστές - Όλη η λίστα

Διορίστηκαν από την ΤτΕ οι ασφαλιστικοί εκκαθαριστές - Όλη η λίστα
Στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού νόμου
Τους ασφαλιστικούς εκκαθαριστές στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού νόμου διόρισε η Τράπεζα της Ελλάδος.  
Οι αρμόδιοι ασφαλιστικοί εκκαθαριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι για τις υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείες, που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, είναι οι εξής:Ασφαλιστική εταιρεία υπό εκκαθάριση

Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής

Απόφαση ΕΠΑΘ

1

ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ - ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

190/2/29.6.2016

2

ΙΝΤΡΑΣΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

190/3/29.6.2016

3

EUROMONDE (ΓΙΟΥΡΟΜΟΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΣΦΑΡΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

190/4/29.6.2016

4

EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΦΑΡΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

190/5/29.6.2016

5

NORDIC AMERICAN STANDARD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

190/6/29.6.2016

6

ECON (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

190/7/29.6.2016

7

ΑΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

190/8/29.6.2016

8

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

190/9/29.6.2016

9

V.D.V. LEBEN INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ

ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

190/10/29.6.2016

10

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

190/11/29.6.2016

11

ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

190/12/29.6.2016

12

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

190/13/29.6.2016

13

ΑΜΥΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

190/14/29.6.2016

14

LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

190/15/29.6.2016

15

COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

190/16/29.6.2016

16

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

190/17/29.6.2016

17

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

190/18/29.6.2016

18

ΙΝΤΕΡΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΛΕΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

190/19/29.6.2016

19

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ

ΑΛΕΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

190/20/29.6.2016

20

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΑΛΕΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

190/21/29.6.2016

21

ΕΞΠΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΦΑΡΝΑΣ

208/4/29.11.2016

22

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

208/6/29.11.2016

23

ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

208/5/29.11.2016

24

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

190/25/29.6.2016

25

ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

190/26/29.6.2016

26

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

190/27/29.6.2016

27

ΘΕΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

190/28/29.6.2016

28

ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

208/3/29.11.2016

29

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

208/2/29.11.2016

30

ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

190/31/29.6.2016

31

ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

190/32/29.6.2016

32

ΕΥΡΩΣΤΑΡ Ε.Α.Ε.Α.Ζ

ΠΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

190/33/29.6.2016

33

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣIΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

190/34/29.6.2016

34

ARGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

190/29/29.6.2016

35

ΕΟΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

190/35/29.6.2016

36

Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

190/36/29.6.2016

37

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

190/37/29.6.2016

38

INTERNATIONALLIFEΑΝΟΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

231/2/15.5.2017

39

INTERNATIONAL LIFE AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ZΩΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

231/1/15.5.2017


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS