Η Κομισιόν λαμβάνει δραστικά μέτρα για όσους αναμειγνύονται σε offshore εταιρείες

Η Κομισιόν λαμβάνει δραστικά μέτρα για όσους αναμειγνύονται σε offshore εταιρείες
Η πρόταση αποτελεί μέρος της φιλόδοξης ατζέντας της Κομισιόν για τη βελτίωση της φορολογικής διαφάνειας στην Ε.Ε....
Δραστικά μέτρα κατά όσων αναμειγνύονται σε υπεράκτιες εταιρείες, με αφορμή το πρόσφατο σκάνδαλο των «Panama Papers», βάζοντας στο στόχαστρο τις συμβουλευτικές εταιρείες και τους υπόλοιπους που διαμορφώνουν ή ψάχνουν «παραθυράκια» στο φορολογικό καθεστώς.
Ειδικότερα, σήμερα 21 Ιουνίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες διαφάνειας για τους «μεσάζοντες» που σχεδιάζουν ή προσφέρουν δυνητικά επιβλαβή φορολογικά καθεστώτα.
Οι μεσάζοντες είναι εταιρείες ή πρόσωπα, όπως εταιρείες παροχής συμβουλών, τράπεζες, δικηγόροι, φοροτεχνικοί, λογιστές κ.λπ. που μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους να δημιουργήσουν προγράμματα για τη μείωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
Οι περισσότερες υπηρεσίες που παρέχονται από διαμεσολαβητές είναι νόμιμες. Ωστόσο, πρόσφατες περιπτώσεις, όπως τα «Panama Papers», εξέθεσαν το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν ορισμένοι από αυτούς τους διαμεσολαβητές στη διεθνή φοροδιαφυγή, σχεδιάζοντας προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα να βοηθήσουν τους πελάτες τους να αποφύγουν τη φορολογία.
Η πρόταση αποτελεί μέρος της φιλόδοξης ατζέντας της Κομισιόν για τη βελτίωση της φορολογικής διαφάνειας στην Ε.Ε. με στόχο την αντιμετώπιση της φορολογικής κατάχρησης και τη διασφάλιση της δικαιότερης φορολογίας, ενώ αποσκοπεί στο να παράσχει στις φορολογικές αρχές πληροφορίες σχετικά με υφιστάμενα –πιθανώς– «επιθετικά» συστήματα φορολογικού σχεδιασμού.
Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να ελεγχθούν οι δραστηριότητες των μεσαζόντων και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.
Οι μεσάζοντες θα πρέπει να αναφέρουν τυχόν διασυνοριακές διευθετήσεις που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, τα οποία ενδέχεται να υποδηλώνουν ότι η ρύθμιση έχει συσταθεί για την αποφυγή πληρωμής φόρων.
Παραδείγματα περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που:

- Περιλαμβάνουν μια διασυνοριακή πληρωμή που εκπίπτει από την πηγή σε έναν παραλήπτη που κατοικεί σε μια χώρα χωρίς ή με χαμηλό φόρο.

- Περιλαμβάνουν δικαιοδοσία με ανεπαρκή ή ασθενώς αναγκασμένη νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

- Αποσκοπούν στο να αποφευχθεί η αναφορά εισοδήματος, όπως απαιτείται από τους κανόνες διαφάνειας της Ε.Ε.

- Καταστρατηγούν τις απαιτήσεις της Ε.Ε. για την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές αποφάσεις.

- Έχουν σχέση μεταξύ του τέλους του διαμεσολαβητή και του ποσού του φορολογικού πλεονεκτήματος από τη ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση ότι το κύριο όφελος από το καθεστώς είναι να αποκτήσει ένα φορολογικό πλεονέκτημα.

- Εξασφαλίζουν ότι το ίδιο περιουσιακό στοιχείο επωφελείται από τους κανόνες απόσβεσης σε περισσότερες από μία χώρες.

- Επιτρέπουν στο ίδιο εισόδημα να επωφεληθεί από φορολογικές ελαφρύνσεις σε περισσότερες από μία δικαιοδοσίες.

- Δεν τηρούν τις ευρωπαϊκές ή διεθνείς οδηγίες για τις τιμές μεταβίβασης.

Το κράτος - μέλος στο οποίο αναφέρονται οι ρυθμίσεις πρέπει να κοινοποιεί αυτόματα αυτές τις πληροφορίες σε όλα τα άλλα κράτη - μέλη, σε τυποποιημένη μορφή, μέσω κεντρικής βάσης δεδομένων και σε τριμηνιαία βάση.
Η Επιτροπή θα έχει περιορισμένη πρόσβαση στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να παρακολουθεί την εφαρμογή των κανόνων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS