Αντικατάσταση του Libor με επιτόκιο βασισμένο στο είδος των συναλλαγών προτείνει ο Carney (BoE)

Αντικατάσταση του Libor με επιτόκιο βασισμένο στο είδος των συναλλαγών προτείνει ο Carney (BoE)
Ο Libor βασίζεται σε επιτόκια που αντιστοιχούν στα επιτόκια που δανείζουν οι τράπεζες και όχι στα επιτόκια των τρέχουσων οικονομικών συναλλαγών
Τα επιτόκια που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση οικονομικών συμβολαίων αξίας τρισ. δολαρίων, θα πρέπει στο μέλλον να βασίζονται σε πραγματικές συναλλαγές της αγοράς και όχι στον δείκτη Libor, δήλωσε ο διοικητής της Bank of England, Mark Carney, σύμφωνα με πρακτικά συνεδρίασης που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017.
Η τιμολόγηση των χρηματοοικονομικών συμβολαίων με βάση το διατραπεζικό επιτόκιο (Libor) του Λονδίνου, οδήγησε την BoE και τις άλλες κεντρικές τράπεζες να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις που να βασίζονται σε πραγματικές συναλλαγές στην αγορά.
Ο Libor βασίζεται σε επιτόκια που αντιστοιχούν στα επιτόκια που δανείζουν οι τράπεζες, και όχι στα επιτόκια των τρέχουσων οικονομικών συναλλαγών.
Ωστόσο, ο καναδός κεντρικός τραπεζίτης, είπε πως μια κατάσταση όπου «ένα σημείο αναφοράς, βασίζεται στην κρίση των τραπεζών, για εκτιμώμενες συμβάσεις ύψους 350 τρισ. δολαρίων, δεν είναι καθόλου λειτουργικό πλέον».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS