Είκοσι χώρες της ΕΕ συστήνουν πανευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα διασυνοριακά οικονομικά εγκλήματα

Είκοσι χώρες της ΕΕ συστήνουν πανευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα διασυνοριακά οικονομικά εγκλήματα
Οι αρμοδιότητες θα περιοριστούν αρχικά στα 20 κράτη μέλη της ΕΕ που υπέγραψαν τη συμφωνία την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017, ενώ άλλες χώρες μπορούν να προσχωρήσουν αργότερα
Είκοσι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017, να δημιουργήσουν μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία ποινικής δίωξης, με σκοπό να ερευνά και να προσφεύγει στα δικαστήρια, υποθέσεις που αφορούν κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ ή απάτες μεγάλης κλίμακας που αφορούν τον ΦΠΑ.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) θα εδρεύει στο Λουξεμβούργο και θα αναλαμβάνει διασυνοριακές υποθέσεις που οι εισαγγελείς των χωρών συχνά δυσκολεύονται να εντοπίσουν.
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker δήλωσε το Σεπτέμβριο 2017, ότι η EPPO θα πρέπει επίσης να αναλάβει την εντολή να διώκει τη διασυνοριακή τρομοκρατία.
"Αυτό το γραφείο είναι 20 χρόνια και ενώ δεν είναι ακόμη ένα Ευρωπαϊκό FBI, αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα", υποστήριξε η οργάνωση κατά της διαφθοράς Transparency International σε δήλωση.
Οι αρμοδιότητες θα περιοριστούν αρχικά στα 20 κράτη μέλη της ΕΕ που υπέγραψαν τη συμφωνία την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017, ενώ άλλες χώρες μπορούν να προσχωρήσουν αργότερα.
Οι χώρες που δεν έχουν υπογράψει είναι η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Ιρλανδία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Σουηδία, η Δανία και η Βρετανία, η οποία διαπραγματεύεται την έξοδο της από την ΕΕ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS