Αυτό είναι το νέο τιμολόγιο ρεύματος που προσφέρει η ΔΕΗ στη ΛΑΡΚΟ - Τι προβλέπει

Αυτό είναι το νέο τιμολόγιο ρεύματος που προσφέρει η ΔΕΗ στη ΛΑΡΚΟ - Τι προβλέπει
Προβλέπει και εκχώρηση απαιτήσεων έναντι οφειλών
Αναδρομικά ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016 και τετραετή διάρκεια, δηλαδή έως το τέλος του 2020, θα έχει η νέα σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που θα συναφθεί μεταξύ της ΔΕΗ και της ΛΑΡΚΟ, εφόσον το σχέδιο εγκριθεί αύριο από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ.
Το www.worldenergynews.gr, που μεταδίδει την είδηση, υπενθυμίζει ότι η κρίσιμη αυριανή συνέλευση αφορά επίσης την έγκριση της απόσχισης του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ και τη μεταβίβαση του 51% του Διαχειριστή σε holding που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.
Η σύμβαση προμήθειας της ΛΑΡΚΟ, που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ τη Δευτέρα 9/1 και σύμφωνα με εκτιμήσεις οδηγεί σε τιμή ηλεκτρικού ρεύματος της τάξης των 40 ευρώ ανά MWh, προβλέπει ότι στη χρέωση της ενέργειας η ΔΕΗ θα παρέχει συνολική έκπτωση 27% επί του τιμολογίου Υψηλής Τάσης.
Η έκπτωση αυτή αναλύεται ως εξής: Έκπτωση όγκου 21% και έκπτωση ειδικών καταναλωτικών χαρακτηριστικών 6% .
Επίσης προβλέπει επιπλέον έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης 11%, η οποία θα γίνεται επί του ποσού που θα προκύπτει για το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου μετά την εφαρμογή των προαναφερόμενων εκπτώσεων .
Η έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης θα γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η ΛΑΡΚΟ θα καταβάλλει εμπρόθεσμα ποσό ύψους 3 εκατ. ευρώ, έναντι κάθε μηνιαίου λογαρίασμου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις καταναλώσεις της περιόδου από 1.1.2017 έως 31.8.2017.
Όπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία θα τεθεί προς έγκριση στην αυριανή γενική συνέλευση, για το διάστημα Ιανουαρίου- Αυγούστου 2017, ως εμπρόθεσμη καταβολή, θεωρείται η καταβολή των 3 εκατ ευρώ έως την ημερομηνία λήξης κάθε λογαριασμού.
Μετά τον Αύγουστο του 2017 η οφειλή που θα απομείνει έως την πλήρη εξόφληση κάθε λογαριασμού που έχει εκδοθεί, θα ρυθμιστεί σε 16 δόσεις αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2018.
Με την επιφύλαξη όλων των προαναφερομένων προβλέπεται ακόμη ότι η ΛΑΡΚΟ θα εξοφλεί πλήρως κάθε μηνιαίο λογαριασμό που εκδοθεί την περίοδο από το Σεπτέμβριο του 2017 έως και τον Δεκέμβριο του 2020.
Επίσης προβλέπεται ότι ποσό τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ από κάθε μηνιαίο λογαριασμό θα εξοφλείται απευθείας από το μεγαλύτερο πελάτη της ΛΑΡΚΟ, μέσω της εκχώρησης απαιτήσεων.
Εξάλλου η έκπτωση 11% μπορεί να αυξηθεί σε 15% εφόσον οι συνθήκες επιτρέψουν στη ΛΑΡΚΟ να προχωρήσει σε αποπληρωμή έναντι ετήσιας κατανάλωσης.
Σημειώνεται ότι όπως και στην περίπτωση του ειδικού τιμολογίου της Αλουμινίον της Ελλάδος, προβλέπεται προσαύξηση του τιμολογίου του ρεύματος με βάση την τιμή του νικελίου στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου .
Σε ότι αφορά τις οφειλές της ΛΑΡΚΟ οι οποίες ξεπερνούν τα 300 εκατ ευρώ προβλέπεται ότι:
Εντός του 2017 οι δυο εταιρίες θα προχωρήσουν σε ρύθμιση της συνολικής οφειλής της ΛΑΡΚΟ προς τη ΔΕΗ η οποία θα προσδιοριστεί για την περίοδο Ιουλίου 2010 έως και τον Δεκέμβριο του 2015 με βάση σχετική απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου.
Για την οφειλή της περιόδου Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2016 θα εξοφληθεί σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από την 1η Ιανουαρίου 2019 με περιορισμό των δόσεων σε 36 εφόσον η τιμή LME υπερβεί τα 18.000 ευρώ ανά τόνο.

Πηγή: www.worldenergynews.gr 
www.bankingnews.gr 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS