Κλουκίνας Λάππας: Ευνοϊκή η συγκυρία λόγω Brexit - Οι κίνδυνοι για τον Όμιλο

Κλουκίνας Λάππας: Ευνοϊκή η συγκυρία λόγω Brexit - Οι κίνδυνοι για τον Όμιλο
Στον κατασκευαστικό τομέα λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στον κλάδο, η εταιρεία έχει αναστείλει την κατασκευαστική δραστηριότητα
Η σημερινή συγκυρία είναι ευνοική για την ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ  δεδομένου ότι λόγω του BREXIT , η ισοτιμία λίρας προς το EURO έχει υποχωρήσει προ όφελος του ευρώ. Λάβετε υπόψη όμως και τα εξής...
Οι τιμές πώλησης των εμπορευμάτων του Ομίλου οριστικοποιούνται αρκετούς μήνες πριν την παραλαβή και αποπληρωμή τους.
Ενδεχόμενη ανατίμηση του δολαρίου έναντι των τοπικών νομισμάτων θα αύξανε το κόστος πωλήσεων, χωρίς να είναι δυνατή η αύξηση των τιμών πώλησης, στερώντας έτσι από τον Όμιλο μέρος του μικτού του κέρδους.
Δραστηριοποιείται σε χώρες των Βαλκανίων, των οποίων το λειτουργικό νόμισμα δεν είναι το ευρώ, και οι οικονομικές τους καταστάσεις συντάσσονται σε τοπικό νόμισμα.
Εκτίθεται επομένως σε κίνδυνο από την μετατροπή των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων σε ευρώ προκειμένου να ενοποιηθούν στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
Δεν έχει προχωρήσει στην εφαρμογή εργαλείων αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου που προκύπτει κύρια από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και κυρίως σε λίρα Αγγλίας.
Να σημειωθεί ότι στο α΄εξάμηνο του 2016 τα EBITDA υπερτριπλασιάστηκαν με αποτέλεσμα η τελική γραμμή να δείξει καθαρά κέρδη άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ έναντι ζημιών 867 χιλ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2015.
Το σύνολο του τζίρου της 14,8 εκατ ευρώ σχεδόν προέκυψε από την εμπορική δραστηριότητα με τη διοίκηση του ομίλου να εστιάζει στην διατήρηση του κύκλου εργασιών στο ίδιο επίπεδο, μέσω αναδιοργάνωσης της πολιτικής των πωλήσεων και ειδικότερα μέσω αυξημένων διαστημάτων προσφορών και εκπτώσεων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί το καταναλωτικό κοινό και η εταιρεία να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς.
Στον κατασκευαστικό τομέα λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στον κλάδο, η εταιρεία έχει αναστείλει την κατασκευαστική δραστηριότητα, έτσι στην τρέχουσα περίοδο όπως και στην προηγούμενη δεν παρουσίασε τζίρο.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στον ενεργειακό κλάδο από τον οποίο δημιούργησε τζίρο κάτω από 1 εκατ. ευρώ και πέτυχε μειωμένα κέρδη άνω του 30% σε σύγκριση με το περσινό εξάμηνο.
Στο ταμείο υπάρχουν περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ, οι απαιτήσεις ανέρχονταν σε 5 εκατ. ευρώ και τα αποθέματα σε 10,5 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως η εταιρεία διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία η οποία είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την αποτίμηση της εταιρείας στο ταμπλό του ΧΑ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS