Στα τέλη Μαρτίου 2017 Ειδικός Διαχειριστής για να πουλήσει το ΔΟΛ - Κίνδυνος «λουκέτου» στο μεσοδιάστημα

Στα τέλη Μαρτίου 2017 Ειδικός Διαχειριστής για να πουλήσει το ΔΟΛ - Κίνδυνος «λουκέτου» στο μεσοδιάστημα
Οι προθεσμίες, η στρατηγική των τραπεζών και οι επόμενες καταγγελίες δανείων
Άμεσος είναι ο κίνδυνος να σταματήσουν να κυκλοφορούν σε πρώτη φάση οι εφημερίδες ΒΗΜΑ και Νέα από τον ΔΟΛ καθώς ακόμα δεν έχει καταγγελθεί το σύνολο των χρηματοδοτήσεων της εταιρίας ενώ οι τράπεζες προσανατολίζονται στη τοποθέτηση ειδικού διαχειριστή στην εταιρία ώστε σε διάστημα ενός έτους να έχει πουληθεί το Ενεργητικό της.
Η τοποθέτηση Ειδικού Διαχειριστή για να ολοκληρωθεί θα πάρει διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών σύμφωνα με τις προθεσμίες που προβλέπει η πτωχευτική διαδικασία και στο διάστημα αυτό οι τράπεζες δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσουν την εταιρία.
Αυτό πρακτικά καθιστά πολύ δύσκολο να λειτουργεί η εταιρία όταν τα δάνειά της έχουν καταγγελθεί και θα πρέπει να «εφεύρει» τρόπους ώστε να καλύψει άμεσες δαπάνες όπως το χαρτί και το κόστος εκτύπωσης.
Έτσι, το διάστημα έως τα τέλη Μαρτίου 2017 περίπου είναι πολύ κρίσιμο.
Στη συνέχεια, κι εφ όσον τοποθετηθεί ειδικός διαχειριστής γεγονός που σημαίνει ότι αυτόματα η διοίκηση της εταιρίας υπό τον κ. Σταύρο Ψυχάρη απομακρύνεται η εταιρία θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τις τράπεζες, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση αυτή έχει προνόμιο έναντι οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης της εταιρίας.
Ο ειδικός διαχειριστής έχει προθεσμία ενός έτους να πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας προβαίνοντας σε όποιες κινήσεις κρίνει σκόπιμες (για παράδειγμα απολύσεις, μειώσεις μισθών, παύση ζημιογόνων δραστηριοτήτων).
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ΔΟΛ θα πουληθεί κομμάτι κομμάτι αν δεν βρεθεί επενδυτής που να εκδηλώσει ενδιαφέρον και συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχει εκφράσει ενδιαφέρον ο όμιλος Μάρη για την εξαγορά του in.gr αλλά και της συχνότητας του ΒΗΜΑ Fm ενώ παρά τις διαψεύσεις υπάρχουν συζητήσεις με τον όμιλο Μπόμπολα ο οποίος έχει στενή σχέση με τον κ. Μάρη.
Η πλευρά του κυρίου Μπόμπολα αναζητεί τρίτους επενδυτές μέσω χαρτοφυλακίων που ειδικεύονται σε εξυγίανση εταιριών και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από επενδυτές, με κεφάλαιο της τάξεως των 10 εκ Ευρώ.
Ενδιαφέρον για Μέσα Ενημέρωσης του ομίλου έχει εκφράσει όμως και ο όμιλος Αλαφούζου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μελέτες που έχουν πραγματοποιήσει οι πιστώτριες τράπεζες του ΔΟΛ, η ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας δεν οφείλεται στην πτώση των εσόδων από διαφήμιση αλλά στην κατακόρυφη μείωση της κυκλοφορίας των εφημερίδων και τη διατήρηση στα τρέχοντα επίπεδα της μισθολογικής δαπάνης.
Έτσι, θεωρούν ότι η όποια λύση συνολική βρεθεί αν βρεθεί θα είναι επώδυνη και προσαρμοσμένη στην τρέχουσα κυκλοφορία των εφημερίδων.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS