Σκάνδαλο Καλογήρου: Η εταιρία βούλιαζε και οι μέτοχοι πήραν τουλάχιστον 12 εκατ. ευρω!!!

Σκάνδαλο Καλογήρου: Η εταιρία βούλιαζε και οι μέτοχοι πήραν τουλάχιστον 12 εκατ. ευρω!!!
Η Κυπριακή εξαγορά εν μέσω capital controls, οι αμοιβές Διοίκησης πρόκληση και τα αρνητικά κεφάλαια
Χαρακτηριστική περίπτωση εταιρίας που μπορούσε να σωθεί αν είχε νοικοκυρεμένη διαχείριση αποτελεί η Φ&Κ Λεμονής γνωστή από την αλυσίδα καταστημάτων Καλογήρου η οποία περιμένει πλέον το πράσινο φως της διάσωσης από τον επιχειρηματία Σάμι Φάις και την αλυσίδα καταστημάτων Attica με τα οποία υπάρχει προκαταρκτική συμφωνία.
Οι τράπεζες γνώριζαν πολύ καλά πως η εταιρία είχε τις δυνατότητες να σωθεί και επί δύο χρόνια έδιναν πίστωση χρόνου στους μετόχους της να αναδιοργανώσουν την εταιρία και να παρουσιάσουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο.
Οι μέτοχοι όμως φαίνεται πως είχαν άλλα στο νου τους με αποτέλεσμα να προκαλέσουν την οργή των τραπεζών των οποίων η υπομονή εξαντλήθηκαν και τράβηξαν το διακόπτη.
Στο μεταξύ οι μέτοχοι πρόλαβαν να «τραβήξουν από την εταιρία περί τα 12 εκατ. Ευρώ χωρίς να μπορούν να υπολογιστούν τα στοιχεία του 2016 όπου δεν έχουν δημοσιευτεί οικονομικές καταστάσεις.
Η Φ&Κ Λεμονής τα τελευταία οικονομικά στοιχεία που έχει δημοσιεύει είναι της χρήσης του 2015 αλλά και αυτά είναι ικανά για να γίνει αντιληπτός και ο τρόπος διαχείρισης. 
Στις συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εμφανίζεται συμμετοχή ύψους 4.099.500 Ευρώ στην εταιρία LEMGREG LTD η οποία εδρεύει στην Κύπρο και φέρεται να έχει υπό την ιδιοκτησία της τα καταστήματα HARALAS στην Κύπρο.
Από τα στοιχεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Κύπρου προκύπτει ότι το 2010 «η εταιρεία Lemgreg δεν ανήκει σε όμιλο εταιρειών και σύμφωνα με το πιστοποιητικό μετόχων, ελέγχεται από τους κους. Αλέξανδρο, Κωνσταντίνο και Φραγκίσκο Λεμονή και την εταιρεία Άγγελος Γρηγορίου & Σια Λτδ.
Τα τρία φυσικά πρόσωπα της οικογένειας Λεμονή καθώς και η εταιρεία Άγγελος Γρηγορίου & Σια Λτδ δεν ελέγχουν οποιεσδήποτε εταιρείες στην Κύπρο εκτός από την Lemgreg».
Όμως αυτά αλλάζουν την  1/11/2013 όπου η ελληνική Φ&Κ Λεμονής απέκτησε το 90% έναντι 4.099.500 Ευρώ. Τη συγκεκριμένη περίοδο στην Κύπρο είχαν επιβληθεί capital controls και συγκεκριμένα από τα τέλη Μαρτίου του 2013.
Αυτό ίσως είναι το λιγότερο καθώς το 2013 που γίνεται η εξαγορά στην Κύπρο η Λεμονής καταγράφει τεράστιες ζημίες ύψους 12,5 εκ Ευρώ που αντιστοιχούν σε περίπου στο 25% του τζίρου της και η καθαρή της θέση καθίσταται αρνητική κατά το ποσό των 3,9 εκ Ευρώ και σε επίπεδο ομίλου επίσης αρνητική κατά το ποσό των 6,9 εκ Ευρώ.
Από τότε μέχρι σήμερα και παρά το γεγονός ότι η καθαρή της θέση επιδεινωνόταν δεν έγινε καμία αύξηση κεφαλαίου παρά τις προβλέψεις του νόμου 2190 περί ανωνύμων εταιριών.
Οι μέτοχοι της Λεμονής μάλιστα αντί να κάνουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφάσιζαν και έδιναν πλουσιοπάροχες αμοιβές ΔΣ οι οποίες το 2014 χρονιά που η εταιρία είχε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις τράπεζες οι μέτοχοι σε επίπεδο ομίλου εισέπραξαν 4 εκ Ευρώ ενώ και το 2015 οι αμοιβές ΔΣ προσεγγίζουν τα 3,9 εκ Ευρώ.
Ουσιαστικά σε δύο χρόνια περίπου οι διοικούντες και βασικοί μέτοχοι της εταιρίας άντλησαν άμεσα και έμμεσα από την εταιρία ποσό της τάξεως των 12 εκ Ευρώ!!!
Πρόκειται να μη τι άλλο για ποσά πρόκληση και πρακτικές που δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις γίνονταν με τα λεφτά των άλλων δηλαδή τραπεζών και προμηθευτών.
Η εταιρία πτώχευε και οι μέτοχοι γίνονταν ακόμα πλουσιότεροι!!!
Σημειωτέον ότι από τη σύγκριση των δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων των χρήσεων 2014 και 2015 υπάρχει αναντιστοιχία των μεγεθών που έλαβαν οι μέτοχοι αποκλίσεις γεγονός που δημιουργεί και σοβαρά ερωτήματα γα την ακρίβεια του περιεχομένου των οικονομικών καταστάσεων;
Αλήθεια ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας τι είδους έλεγχο έκανε;
Διαπίστωσε διαφορές που ξεπερνούν τα 200 χιλιάδες Ευρώ μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις του 2014 και του 2015;

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS