Συμμετοχή της Πετρόπουλος σε διαγωνισμό της ΔΕΗ

Συμμετοχή της Πετρόπουλος σε διαγωνισμό της ΔΕΗ
Για την προμήθεια δύο  ειδών καινούργιων πετρελαιοκίνητων φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου 900kg τουλάχιστον
«Ανακοινώνεται από την εταιρεία σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/1996, η πρόθεσή της να συμμετάσχει σε διαδικασία διαγωνισμού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 3414/2005.
Συγκεκριμένα η εταιρεία προτίθεται να λάβει μέρος σε διαγωνισμό της «Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε», με αριθμό διακήρυξης 615708, για την προμήθεια δύο  ειδών καινούργιων πετρελαιοκίνητων φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου 900kg τουλάχιστον.»

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS