Η αποτίμηση της Ικτίνος σε σύγκριση με το τίμημα εξαγοράς που δόθηκε για Κυριακίδη και Mermeren

Η αποτίμηση της Ικτίνος σε σύγκριση με το τίμημα εξαγοράς που δόθηκε για Κυριακίδη και Mermeren
Ο κλάδος εξόρυξης  μαρμάρου εμφανίζει πολύ υψηλά καθαρά περιθώρια κέρδους με την Ικτίνος να αποτελεί εξαίρεση
Παραμένουν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης μαρμάρου, καθώς από τη μία αναμένει η αγορά τα σχέδια της Παυλίδης για τη Mermeren, ενώ η Ικτίνος έχει καταγράψει σημαντική άνοδο (30% σε ενάμιση μήνα) με την προσδοκία ότι θα στρέψει η διοίκηση ξανά την προσοχή της στην βασική δραστηριότητα.
Φυσικά υπάρχουν και κάποιες άλλες πληροφορίες που κυκλοφορούν στην αγορά, οι οποίες ερμηνεύουν την άνοδο της μετοχής, αλλά είναι αδύνατο να επιβεβαιωθούν.
Τα τιμήματα εξαγοράς των εισηγμένων του κλάδου δίνουν προοπτική συνολικά, ενώ η εξαγωγική δραστηριότητα σε συνδυασμό με την κορυφαία ποιότητα μαρμάρου δημιουργούν θετικές εκτιμήσεις για τη μελλοντική κερδοφορία.
Η Mermeren με 16,6 εκατ. ευρώ πωλήσεις το 2016 είχε καθαρά κέρδη 3,4 εκατ. ευρώ, καθαρή θέση 19,1 εκατ. ευρώ, υποχρεώσεις μόλις 5,4 εκατ. ευρώ με ελάχιστες τραπεζικές και ταμειακά διαθέσιμα όσα και οι υποχρεώσεις.
Το 88,6% του μετοχικού κεφαλαίου πουλήθηκε προς 73 εκατ. ευρώ άρα η εξαγορά δίνει αποτίμηση 82,4 εκατ. ευρώ ή 17,5 ευρώ ανά μετοχή την ώρα που στο ταμπλό διαπραγματεύεται σημαντικά χαμηλότερα.
Άρα στην τιμή εξαγοράς η μετοχή παίζει με p/e 24,2 φορές και p/bv 4,3 φορές.
Η Κυριακίδης που αποχώρησε από το ταμπλό με αποτίμηση 105 εκατ. ευρώ είχε πωλήσεις 66,5 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη 19,1 εκατ. ευρώ, καθαρή θέση 64,6 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 32,8 εκατ. ευρώ με ελάχιστες τραπεζικές και ταμειακά διαθέσιμα 28,7 εκατ. ευρώ.
Έφυγε με άλλα λόγια με αρνητικό καθαρό δανεισμό 26,5 εκατ. ευρώ, p/e 5,5 φορές και p/bv 1,6 φορές, αριθμοδείκτες που δείχνουν την ελκυστικότητα της εταιρείας στην τιμή της δημόσιας πρότασης.
Προφανώς από τα παραπάνω τιμήματα συμπεραίνεται πως κάποιοι γνωρίζουν περισσότερα και βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη να εκμεταλλευτούν τα μελλοντικά κέρδη.
Άλλωστε όταν κατατέθηκε η δημόσια πρόταση για την Κυριακίδης δεν είχαν δημοσιευτεί τα εκπληκτικά κέρδη της χρήσης και με τα μέχρι εκείνη την ημέρα δεδομένα το τίμημα χαρακτηριζόταν καλό.
Με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων εξαμήνου της Mermeren ίσως φανεί αν κάποιοι περιμένουν μεγαλύτερη βελτίωση των κερδών.  
Αυτό που φαίνεται είναι πως ο κλάδος του μαρμάρου εμφανίζει πολύ υψηλά καθαρά περιθώρια κέρδους με την Ικτίνος να αποτελεί εξαίρεση με μόλις 5,4% (από τη δραστηριότητα στο συγκεκριμένο κλάδο).
Η Κυριακίδης έχει καθαρό περιθώριο 28,7% και η Mermeren 20,8%.
Η Ικτίνος αν δεν είχε ζημιές λόγω αποτίμησης της ΙΔΕΗ θα είχε καλύτερη κερδοφορία από τις 800 χιλ. ευρώ που ανακοίνωσε για το 2016.
Με πωλήσεις 35,7 εκατ. ευρώ εκ των οποίων το 92% γίνεται στο εξωτερικό, είχε καθαρή θέση 31 εκατ. ευρώ και αποτίμηση 38 εκατ. ευρώ άρα p/bv 1,2x  (έναντι 4,3 της Mermeren και 1,6 της Κυριακίδης) και συνολικές υποχρεώσεις 49,8 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 21 εκατ. ευρώ τραπεζικές.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν ύψους 1,1 εκατ. ευρώ.
Αν βελτιώσει τα περιθώρια και η Ικτίνος και ασχοληθεί περισσότερο με την εξόρυξη τότε τα περιθώρια είναι μεγάλα τόσο για τα κέρδη όσο και για την αποτίμηση της μετοχής.
Από την αρχή του έτους έχει ενισχυθεί άνω του 70% και ακόμα ο δείκτης p/bv δεν έχει βρεθεί ανάμεσα στις άλλες δύο εταιρείες, ήτοι μεταξύ 1,6 και 4,3x.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS