Τα «κόλπα» Μπόμπολα με την αμκ στο Πρακτορείο Ευρώπη, ο Σαββίδης και το τραπεζικό μπλόκο

Τα «κόλπα» Μπόμπολα με την αμκ στο Πρακτορείο Ευρώπη, ο Σαββίδης και το τραπεζικό μπλόκο
Οι μετοχές Πήγασου σε ενέχυρο, η … Τρίτη Γενική Συνέλευση και η προθεσμία της 26ης Ιουλίου
Σύγχυση επικρατεί σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του πρακτορείου διανομής τύπου Ευρώπη στο οποίο την πλειοψηφία των μετοχών έχουν εταιρίες του ομίλου Πήγασος που θα βγουν στον πλειστηριασμό πριν το τέλος του μήνα δεδομένου μάλιστα ότι έχουν ήδη εκδοθεί οι διαταγές πληρωμής εναντίον των οποίων δεν αναμένεται να προσφύγει η διοίκηση Μπόμπολα.
Οι κινήσεις που έγιναν «φωτογραφίζουν» είσοδο Σαββίδη αλλά φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δεδομένο ότι θα συμβεί παρά τον αγώνα δρόμου που έγινε από την πλευρά Μπόμπολα.
Ενώ έχει πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση και έχει αποφασιστεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 6,2 εκ Ευρώ από τραπεζικούς κύκλους ετοιμάζεται μπλοκάρισμα της διαδικασίας καθώς εκφράζονται αμφιβολίες για το κατά πόσο οι διαδικασίες που έχουν γίνει κινούνται εντός της νομιμότητας .  
Και αυτό διότι όπως αναφέρουν τραπεζικοί κύκλοι δεν έλαβαν γνώση των αποφάσεων και των προσκλήσεων της Γενικής Συνέλευσης για το κομμάτι των μετοχών επί των οποίων έχουν συσταθεί ενέχυρα επί δικαιωμάτων ψήφου.
Πάντως το γεγονός ότι χρειάστηκε να συγκληθούν τρεις Γενικές Συνελεύσεις προκειμένου να αποφασιστεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δείχνει ότι πρώτον υπάρχει μεγάλο ποσοστό  από τις μετοχές που κατείχε η Πήγασος σε ενέχυρο και μάλιστα με το δικαίωμα ψήφου να έχει εκχωρηθεί στις τράπεζες.
Και αυτό διότι η Πήγασος κατέχει ποσοστό 67,9% του μετοχικού κεφαλαίου.
Το συγκεκριμένο ποσοστό εφ όσον συμπεριλαμβάνει τα δικαιώματα ψήφου είναι αρκετό για να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου από την πρώτη Γενική Συνέλευση ενώ για να ληφθεί απόφαση για την αύξηση του Ευρώπη χρειάστηκε και Τρίτη επαναληπτική Συνέλευση στην οποία απαιτείται παρουσία του 1/3 των μετόχων δηλαδή ποσοστό 33,34%.
Επισημαίνεται ότι το άμεσο ποσοστό της Πήγασος στην Ευρώπη σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 26,5% και το υπόλοιπο ανήκει σε άλλες εταιρίες του ομίλου και κυρίως στην ΕΘΝΟΣ.
Με βάση την πρόσκληση για συμμετοχή στην αύξηση του πρακτορείου ΕΥΡΩΠΗ η προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου είναι η 5η Αυγούστου ενώ στη συνέχεια το ΔΣ μπορεί να διαθέσει κατά την κρίση του τις αδιάθετες μετοχές έως και την 22α Αυγούστου.
Όμως το ερώτημα είναι πως θα καλύψει ο όμιλος Πήγασος τη συμμετοχή του δεδομένου ότι βρίσκεται ουσιαστικά σε στάση πληρωμών ενώ μείζον ζήτημα γεννάται από το γεγονός ότι ενώ γνώριζε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αύξηση έχοντας ένα μικρό ποσοστό ελεύθερων δικαιωμάτων ψήφου δρομολόγησε μια αύξηση που κατ ουσίαν μπορεί να προκαλέσει ζημία στους πιστωτές.
Βέβαια η διαδικασία του πλειστηριασμού αναμένεται να τρέξει την επόμενη εβδομάδα αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα προλάβουν τις προθεσμίες οι τράπεζες γιατί πλέον δεν διενεργούνται πλειστηριασμοί τον Αύγουστο.
Το αν θα προλάβουν θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία κοινοποίησης του πλειστηριασμού η οποία πρέπει να είναι το αργότερο η 26η Ιουλίου.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS