Στο 91,75% αυξήθηκε το ποσοστό της «Ανεμοκάμπι» στην «Γαλαξίδι»

Στο 91,75% αυξήθηκε το ποσοστό της «Ανεμοκάμπι» στην «Γαλαξίδι»
Ο προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 1.814.926 μετοχές
Στην απόκτηση 5.419 κοινών μετοχών (ποσοστό 0,04% του συνόλου) της εταιρίας Γαλαξίδι προχώρησε, την 14.07.2017, η «Ανεμοκάμπι», -έπειτα από την υποβολή (την 25/05/2017) της προαιρετικής δημόσιας πρότασης- ενώ τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 0,70 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 3.793,30 Ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 1.814.926 μετοχές.
Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, (ήτοι οι κκ Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος, Κοντέλλη Αλεξάνδρα του Εμμανουήλ, Κοντέλλης Ιωάννης του Εμμανουήλ, Χεκιμιάν Ιωάννης του Βαχάν, Γιαννουλάτος Σπυρίδων του Αποστόλου, Χεκιμιάν Αικατερίνη του Βαχάν, Tangent Investments Ltd, Ιακωβόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Μαρδάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Γκογκορώσης Χρήστος του Αποστόλου & Μαρδάκης Ευάγγελος του Ευθυμίου) κατέχουν συνολικά 12.915.115 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 91,75% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS