ΒΙΟΤΕΡ: H εταιρεία υπό επιτήρηση, αλλά η μετοχή σε... απογείωση!

ΒΙΟΤΕΡ: H εταιρεία υπό επιτήρηση, αλλά η μετοχή σε... απογείωση!
Η εταιρεία αποτιμάται σε 2,13 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,1210 ευρώ με χαμηλό – υψηλό 2017 στα 0,040 και 0,1880 ευρώ 
Ως γνωστόν η μετοχή της ΒΙΟΤΕΡ διαπραγματεύεται υπό επιτήρηση, αλλά εδώ και αρκετές συνεδριάσεις καταγράφει πλαφόν ανόδου μέχρι 20% στο ταμπλό την στιγμή κατά την οποία στη παρελθούσα χρήση είχε να επιδείξει κύκλο εργασιών 551 χιλ. (2015: 1.227 χιλ.).
Οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 16,84 εκατ. ευρώ από -10,1 εκατ.ευρώ, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε 7,16 εκατ. ευρώ (2015:-8,77 εκατ), το σύνολο τραπεζικού δανεισμού σε 123,7 εκατ. (2015: 116,5 εκατ.) και η καθαρή θέση ήταν αρνητική κατά 53,9 εκατ. ευρώ (από -35,44 εκατ. ευρώ).
Η εταιρεία αποτιμάται σε 2,13 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,1210 ευρώ με χαμηλό – υψηλό 2017 στα 0,040 και 0,1880 ευρώ (2 Μαίου, στην κφση των 3 και πλέον εκατ. ευρώ)… Κι όλα αυτά την στιγμή που εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια 54 εκατ. ευρώ, δανεισμό 123 εκατ. ευρώ, χωρίς κύκλο εργασιών, τα ΕΒΙΤDA αρνητικά κι αυτά κατά 10 εκατ. ευρώ, και όχι μόνον αυτό αλλά κάνει και κομμάτια στο ταμπλό, μεταξύ 5 και 31 χιλ. τμχ στις (6) τελευταίες ημέρες…
Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι οι μετοχές της Μητρικής Εταιρείας διαπραγματευόντουσαν μέχρι την 31.03.2015 στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από 01.04.2015 και με απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εξ’ αιτίας παραλείψεων στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014, η διαπραγμάτευση των μετοχών ανεστάλη.
Από τις 02.06.2015, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην κατηγορία υπό επιτήρηση.
Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχεται στα 6 άτομα, ενώ της Εταιρείας στα 6 άτομα.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 19 άτομα για τον Όμιλο και 13 άτομα για την Εταιρεία. Κατά την χρήση 2016, πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της αξίας τους συνόλου των επενδυτικών ακινήτων της εταιρείας από την εταιρεία εκτιμητών ακινήτων «APPREAL AE».
Από την αποτίμηση αυτή προέκυψε ζημία αποτίμησης ποσού € 3.814.000
Ο Όμιλος κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου κατείχε 851.800 μετοχές της μητρικής εταιρείας του Ομίλου (ίδιες μετοχές), τις οποίες απόκτησε έναντι συνολικού τιμήματος € 2.351.000.
Τα σχετικά ποσά εμφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου.
Σύμφωνα τώρα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2016, οι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία μεγαλύτερο του 2 % ήταν οι ακόλουθοι: Μαυροσκότης Γεώργιος με 26,16% Proline Concultants SA με 6,97% Βήτα Συμμετοχών ΑΕ με 4,84% Κυριαζής Αθανάσιος με 4,84% Κορδαλής Δημήτριος με 4,39% κ.λπ.
Σχετικά τώρα με τον δανεισμό της να σημειώσουμε τον καταμερισμό του ανά τράπεζα: Alpha Bank 56.152.000 Τράπεζα Πειραιώς 48.409.000 EFG Eurobank Εργασίας 13.437.000 Τράπεζα Αττικής 5.190.000 και Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 503.000.
Με το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων σε 123.690.000 ευρώ.


www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS