Σε 10 ετήσιες δόσεις το τίμημα για τις τηλεοπτικές άδειες - Από την Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος θα ελεγχθεί ο υπερθεματιστής

Σε 10 ετήσιες δόσεις το τίμημα για τις τηλεοπτικές άδειες - Από την Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος θα ελεγχθεί ο υπερθεματιστής
Ορίζεται ως ασυμβίβαστη για τη συμμετοχή τους στην προαναφερόμενη διαδικασία αδειοδότησης η ιδιότητα των μετόχων, μελών ΔΣ και νομίμων εκπροσώπων με την οποιαδήποτε συμμετοχή σε επιχειρήσεις διενέργειας τηλεπωλήσεων
Αυστηρότερους όρους για τη συμμετοχή των υποψηφίων προς αδειοδότηση ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών (ασυμβίβαστο με συμμετοχή σε επιχειρήσεις τηλεπωλήσεων), αλλά και χρονική διευκόλυνση για την καταβολή του τιμήματος των χορηγηθεισών αδειών (ορίζονται σε δέκα -από τρεις- οι δόσεις καταβολής του τιμήματος) περιλαμβάνει τροπολογία των υπουργών ΨΗΠΤΕ Ν. Παππά και Δικαιοσύνης Στ. Κοντονή που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου κά».
Σύμφωνα με την συνοδευτική έκθεση με την τροπολογία: «Επανακαθορίζεται η διαδικασία αναφορικά με την αδειοδότηση των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών στα εξής κατά βάση σημεία:
-Ορίζεται ως ασυμβίβαστη για τη συμμετοχή τους στην προαναφερόμενη διαδικασία αδειοδότησης η ιδιότητα των μετόχων, μελών ΔΣ και νομίμων εκπροσώπων με την οποιαδήποτε συμμετοχή σε επιχειρήσεις διενέργειας τηλεπωλήσεων
-Καθορίζεται η μέσω υπεύθυνης δήλωσης δέσμευση των υποψηφίων προς αδειοδότηση ότι εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών θα διαθέτουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τις κτιριακές εγκαταστάσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
-Επεκτείνεται ο χρόνος συμμόρφωσης για τις προδιαγραφές του εκπεμπόμενου προγράμματος στους 6 από τους 3 μήνες που ισχύει σήμερα
-Θεσπίζεται η υποχρεωτική τεχνική συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κατά τον έλεγχο της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων του υποψήφιου υπερθεματιστή της υψηλότερης υποβληθείσας προσφοράς από το ΕΣΡ.
Ο εν λόγω έλεγχος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 45 ημερών από 30 που ισχύει σήμερα από την υποβολή της προσφοράς
- Ορίζονται σε 10 ετήσιες ισόποσες απο 3 ισόποσες που ισχύει σήμερα οι δόσεις καταβολής του τιμήματος χορηγηθεισών αδειών
- Θεσπίζεται η υποχρεωτική απόδοση συγκεκριμένου ανα κατηγορία άδειας ποσού στο ΕΣΡ
- Παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης των δημοσιογράφων της ΕΡΤ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και ως ανταποκριτών του εξωτερικού είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένοθ ή αορίστου χρόνου είτε με σύμβαση έργου
-Ορίζεται σε 2 έτη από ένα που ισχύει σήμερα η θητεία της Διοικούσας επιτροπής της ΕΡΤ 3»

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS