Σε ιστορικά υψηλά η Coca Cola λόγω κερδοφορίας εξαμήνου - Η μετοχή όμως είναι «υπερτιμημένη»

Σε ιστορικά υψηλά η Coca Cola λόγω κερδοφορίας εξαμήνου  - Η μετοχή όμως είναι «υπερτιμημένη»
Παρά την εξαιρετική κερδοφορία, τα 10,6 δισ. ευρώ αποτίμηση που αντιστοιχούν στο 20% της κεφαλαιοποίησης του ΧΑ δείχνουν ότι η μετοχή είναι ακριβή
Ενθουσιασμένοι είναι για δεύτερη ημέρα οι επενδυτές και σπρώχνουν ακόμη υψηλότερα τη μετοχή της Coca Cola και στα 28,99 ευρώ με υψηλό ημέρας τα 29,16 ευρώ που δίνει αποτίμηση 10,66 δισ. ευρώ, επίπεδα που θεωρούνται υπερτιμημένα.
Τα νέα ιστορικά υψηλά έχουν δημιουργήσει έντονο προβληματισμό καθώς παρά την υψηλή κερδοφορία ακόμα και με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις η μετοχή θα διαπραγματεύεται τα κέρδη του 2017 25 φορές και αυτά του 2018 22 φορές.
Η μετοχή αποτιμάται όσο όλες οι ελληνικές τράπεζες μαζί, ενώ όλο το χρηματιστήριο χωρίς την Coca Cola έχει αποτίμηση 44 δισ. ευρώ με την Coca Cola να αποτελεί το 20% της κεφαλαιοποίησης του ΧΑ.
Υπενθυμίζεται πως τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 191,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 36,9% σε σχέση με πέρυσι.
Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,4% στα 1,02 δισ. κιβώτια και τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις κατά 5,6% στα 3,213 δισ. ευρώ.
Επιπλέον σημειώνεται πως οι λειτουργικές ταμειακές ροές είχαν εισροές 258,9 εκατ. ευρώ από 374.9 εκατ. ευρώ ήτοι μείωση 30.9%.
Οι ελεύθερες ταμειακές ροές είχαν μείωση 60,3% και διαμορφώθηκαν στα 195,1 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο της καθαρής θέσης ήταν 2,79 δισ. ευρώ μειωμένο από τα 2,86 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα άρα ο δείκτης P/BV είναι στις 3,73 φορές.
Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 974,2 εκατ. ευρώ από 1,051 δισ. ευρώ και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης είναι μόλις στο 0,35.  

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS