Intrakat: Διάσπαση της θυγατρικής Inmaint σε δύο τμήματα

Intrakat: Διάσπαση της θυγατρικής Inmaint σε δύο τμήματα
Η διάσπαση θα πραγματοποιηθεί σε δύο τμήματα με απορρόφηση
Tη διάσπαση της θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας  Ιnmaint, ανακοίνωσε η Intrakat.
Η διάσπαση θα πραγματοποιηθεί σε δύο τμήματα με απορρόφηση του ενός τμήματος από την Α' επωφελούμενη ανώνυμη εταιρεία Intrapower και η οποία εδρεύει στο Δήμο Παιανίας (19ο χλμ. Λ. Παιανίας – Μαρκοπούλου) και απορρόφηση του άλλου τμήματος από την Β' επωφελούμενη ανώνυμη εταιρεία inVIte και η οποία εδρεύει στο Δήμο Παιανίας (οδός Β. Γεωργίου & Παν. Στάμου).
Σημειώνεται ότι η Inmaint εδρεύει στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λ. Παιανίας – Μαρκοπούλου).
Ειδικότερα, η ως άνω διάσπαση εγκρίθηκε με την με αρ.πρωτ. 5082 – 31/08/2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: ΩΟΑ47Λ7-911), η οποία καταχωρήθηκε την 31/08/2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1151672, και πραγματοποιήθηκε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 81 παρ.2 και 82-86 του Κ.Ν.2190/20 σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013, τη με αριθμό 42.021/29-08-2017 σύμβαση διάσπασης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου, την από 08/08/2017 Έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, για την εκτίμηση της αξίας των στοιχείων της διασπώμενης εταιρείας με βάση Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/2016 και τις από 21/08/2017 αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των τριών ανωνύμων εταιρειών.
Μετά τα παραπάνω η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΝ.ΜΑΙΝΤ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ", με διακριτικό τίτλο "ΙΝ.ΜΑΙΝΤ" και αριθμό ΓΕΜΗ 5593801000, διαγράφηκε από το Μητρώο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS