Σαράντης: Από 15 Σεπτεμβρίου 2017 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

Σαράντης: Από 15 Σεπτεμβρίου 2017 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών
Oι μετοχές προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 244.528,00 ευρώ
Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών 157.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι μετοχές προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 244.528,00 ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από έξι ανώτερα στελέχη της εταιρείας, σε τιμή διάθεσης μετοχής 2,00 ευρώ, σε εφαρμογή του προγράμματος χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.
Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας την 19/07/2017, σε εφαρμογή των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1146354 από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή του της 12/09/17 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 157.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS