Αιολική ΑΕΕΧ: Ο Κ. Τζήμος αναλαμβάνει καθήκοντα υπευθύνου επενδύσεων

Αιολική ΑΕΕΧ: Ο Κ. Τζήμος αναλαμβάνει καθήκοντα υπευθύνου επενδύσεων
Ο κ. Δημήτρης Σκαλαίος αποχώρησε
Η Αιολική Α.Ε.Ε.Χ. ανακοινώνει ότι από 07.09.2017 τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Επενδύσεων αναλαμβάνει ο κύριος Κωνσταντίνος Τζήμος, σε αντικατάσταση του κυρίου Δημήτρη Σκαλαίου που αποχώρησε.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS