Αλλαγές στην μετοχική σύνθεση του Σφακιανάκη

Αλλαγές στην μετοχική σύνθεση του Σφακιανάκη
Τι ανακοίνωσε η εισηγμένη
Η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014 και την Απόφαση 3/347/2005 της Ε.Κ. ότι ενημερώθηκε για την πρόθεση υλοποίησης των κατωτέρω συναλλαγών:
- ο μέτοχος κ. Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 και του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014) πρόκειται να προβεί σε  εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση OTC (αγορά) 948.957 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 11,99% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου).
- ο μέτοχος κ. Αθανάσιος Πλατιάς του Γεωργίου (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 και του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014)) πρόκειται να προβεί σε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση OTC (πώληση) 948.957 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 11,99% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου).
- ο κ. Κρίστιαν Όλιβερ Τάκη του Σταύρου πρόκειται να αποκτήσει μέσω σχετικής σύμβασης μεταβίβασης 2.352.599 μετοχές της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. από την κα Αικατερίνη Σφακιανάκη του Νικολάου (ήτοι ποσοστό έμμεσης συμμετοχής στη ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 16,46% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS