Ακίνητο στην Κηφισίας έναντι 1,8 εκατ. ευρώ πούλησε η Moda Bagno ενώ έγραψε ζημιά 1,76 εκατ. ευρώ

Ακίνητο στην Κηφισίας έναντι 1,8 εκατ. ευρώ πούλησε η Moda Bagno ενώ έγραψε ζημιά 1,76 εκατ. ευρώ
Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 5,18 εκατ. ευρώ από 5,9 εκατ. ευρώ, και οι ζημιές ανήλθαν στα 2,2 εκατ. ευρώ από 214 χιλ. ευρώ
Μέσα στο εξάμηνο η Moda Bagno προχώρησε στην πώληση ακινήτου που διέθετε στην Λ.Κηφισίας 192 έναντι τιμήματος 1,8 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την εταιρεία τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με ζημία 1,76 εκατ. ευρώ.
Το ποσό διατέθηκε εξολοκλήρου για την εξόφληση ομολογιακού δανείου της Eurobank.
Η διοίκηση της εταιρείας για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 περιμένει βελτίωση αποτελεσμάτων έναντι του 2016 ακόμα και αν υπάρξει μείωση των πωλήσεων καθώς έχουν μειωθεί σημαντικά τα έξοδα της εταιρείας.
Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 5,18 εκατ. ευρώ από 5,9 εκατ. ευρώ, και οι ζημιές ανήλθαν στα 2,2 εκατ. ευρώ από 214 χιλ. ευρώ.
Τα EBΙTDA γύρισαν αρνητικά κατά 1,65 εκατ. ευρώ από κέρδη 320 χιλ. ευρώ ενώ αν αφαιρεθεί η ζημιά από την πώληση ακινήτου θα ήταν κέρδη 153 χιλ. ευρώ.
 
Γ.Κ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS