Τα cash flow των «μεγάλων» του ΧΑ – Ποιες εισηγμένες παρήγαγαν χρήμα στο α' εξάμηνο του 2017

Τα cash flow των «μεγάλων» του ΧΑ – Ποιες εισηγμένες παρήγαγαν χρήμα στο α' εξάμηνο του 2017
Λίγες δημιούργησαν χρήμα περισσότερο από όσο επένδυσαν και ξόδεψαν σε τόκους ώστε να μειώσουν τραπεζικό δανεισμό ή και να αυξήσουν τα ταμειακά διαθέσιμα
Μοιρασμένη είναι η εικόνα των εταιρειών της υψηλής κεφαλαιοποίησης πλην των τραπεζικών στο κομμάτι των ταμειακών ροών στο πρώτο εξάμηνο του 2017.
Για λίγες εισηγμένες μπορεί κάποιος να πει πως έβγαλε χρήμα, παραπάνω από όσα ξόδεψε για επενδύσεις και τόκους με αποτέλεσμα να αυξήσει ταμειακά διαθέσιμα και να μειώσει τον δανεισμό.
Ωστόσο, κάποιες τα κατάφεραν, ενώ μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν και εκείνες που οι μέτοχοι πήραν περισσότερα από όσα δημιούργησε η δραστηριότητα.
Για λίγο λιγότερες από τις μισές τα πράγματα δεν πήγαν καλά και χρειάστηκε είτε αύξηση τραπεζικού δανεισμού ή να μπει χέρι στο ταμείο προκειμένου να καλυφθούν οι ελλείψεις κεφαλαίων.
Ο ΟΤΕ ξόδεψε σε επενδυτικές δραστηριότητες 420 εκατ. ευρώ, τις οποίες υπερκάλυψαν οι λειτουργικές ταμειακές ροές ύψος 432 εκατ. ευρώ ενώ μείωσε και τα τραπεζικά δάνεια κατά 87 εκατ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 76 εκατ. ευρώ στα 1,5 δισ. ευρώ.
Η Coca Cola είχε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές κατά 258,9 εκατ. ευρώ και οι ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά 95,1 εκατ. ευρώ.
Τα ΕΛΠΕ είχαν ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 136,2 εκατ. ευρώ και 72,4 εκατ. ευρώ εκροές από επενδυτικές.
Μείωσαν δανεισμό κατά 210 εκατ. ευρώ και υποχώρησαν τα ταμειακά διαθέσιμα στα 689 εκατ. ευρώ.
Η Motor Oil είχε εισροές από λειτουργικές ταμειακές ροές 135,8 εκατ. ευρώ και εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες 42,4 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να μπορέσει να μειώσει δανεισμό κατά 40 εκατ. ευρώ περίπου αλλά και να αυξήσει τα ταμειακά διαθέσιμα κατά 53,1 εκατ. ευρώ ώστε να φτάσουν στα 853,4 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έχει πλέον ενδιαφέρον καθώς μετά από πολλές επιστροφές στους μετόχους έχει αποκτήσει καθαρό δανεισμό.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 119,4 εκατ. ευρώ, οι εκροές από επενδυτικές στα 35 εκατ. ευρώ και αντλήθηκαν 196 εκατ. ευρώ δάνεια για να δοθούν σε μερίσματα 191 εκατ. ευρώ.
Είχε ταμειακά διαθέσιμα 330 εκατ. ευρώ.
Ζεστό χρήμα 110 εκατ. ευρώ δημιούργησε η Aegean στο εξάμηνο από λειτουργικές ταμειακές ροές και ήταν αρκετά ώστε να αυξηθούν τα ταμειακά διαθέσιμα κατά 75 εκατ. ευρώ μετά τις διανομές μερισμάτων.
Στο τέλος εξαμήνου ανέρχονταν στα 269,5 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ είχε εισροές από λειτουργικές ροές 110 εκατ. ευρώ και 548 εκατ. ευρώ από επενδυτικές λόγω είσπραξη από πώληση θυγατρικής (ΑΔΜΗΕ).
Έτσι μείωσε κατά 223 εκατ. ευρώ τις τραπεζικές υποχρεώσεις, πλήρωσε 96 εκατ. ευρώ τόκους και τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 511 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος είχε καλές λειτουργικές ταμειακές εισροές οι οποίες κάλυψαν τις επενδυτικές, ήτοι 94,4 εκατ. ευρώ και 79,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ μείωσε τραπεζικό δανεισμό και επομένως ταμειακά διαθέσιμα κατά 96 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 50.5 εκατ. ευρώ, εκροές από επενδυτικές 71,4 εκατ. ευρώ και κάλυψε τη διαφορά με αύξηση δανεισμού με αποτέλεσμα να αυξήσει και τα ταμειακά διαθέσιμα στα 629 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ είχε παραγωγή χρήματος από λειτουργικές ταμειακές ροές 21 εκατ. ευρώ αλλά σε μερίσματα, ίδιες μετοχές και επιστροφή κεφαλαίου έδωσε 24,2 εκατ. ευρώ.
Έτσι τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 4 εκατ. ευρώ και υποχώρησαν κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ για να διαμορφωθούν στα 96 εκατ. ευρώ.
Η Grivalia έκανε επενδύσεις 48 εκατ. ευρώ και εισέπραξε από λειτουργικές ταμειακές ροές 18,7 εκατ. ευρώ, ενώ αύξησε κατά 74,6 εκατ. ευρώ τον δανεισμό της.
Έτσι αύξησε τα ταμειακά διαθέσιμα στα 87,6 εκατ. ευρώ.
Πενιχρές ήταν οι ταμειακές ροές του ΟΛΠ με 3,1 εκατ. ευρώ εισροές από λειτουργικές και 4,5 εκατ. ευρώ εκροές από τις υπόλοιπες με αποτέλεσμα τη μικρή μείωση των ταμειακών διαθέσιμών στα 42,3 εκατ. ευρώ.
Μειωμένα κατά 8,8 εκατ. ευρώ είναι τα ταμειακά διαθέσιμα της Σαράντης αφού όλες οι βασικές κατηγορίες στην κατάσταση ταμειακών ροών ήταν αρνητικές και δεν σημειώθηκε μείωση τραπεζικού δανεισμού.
Στο τέλος εξαμήνου είχε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 25,8 εκατ. ευρώ.
Η Fourlis είχε αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές κατά 6,6 εκατ. ευρώ, αρνητικές επενδυτικές κατά 3,9 εκατ. ευρώ και αρνητικές χρηματοδοτικές κατά 1,8 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα την μείωση των ταμειακών διαθεσίμων κατά 12,3 εκατ. ευρώ και τη διαμόρφωσή τους στα 21,1 εκατ. ευρώ.
Η Lamda  Dev. είχε αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές κατά 2,1 εκατ. ευρώ, οι επενδυτικές ήταν θετικές κατά 27,3 εκατ. ευρώ λόγω πώλησης ποσοστού συμμετοχών, έγινε πληρωμή 6,5 εκατ. ευρώ τραπεζικών υποχρεώσεων και τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν στα 119,1 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie ήταν η αρνητική έκπληξη αφού η διοίκηση δεν έφερε τα νούμερα που είχε υποσχεθεί.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν αρνητικές κατά 92,7 εκατ. ευρώ, οι επενδυτικές κατά -25,7 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα την αύξηση του τραπεζικού δανεισμού κατά 107 εκατ. ευρώ και τη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων κατά 14 εκατ. ευρώ και τη διαμόρφωσή τους στα 314,5 εκατ. ευρώ.
Η πρώτη λογιστική κατάσταση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών παρουσιάζει ελάχιστο ενδιαφέρον καθώς υπάρχουν μόλις 298 χιλ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα και εκροές από λειτουργικές ταμειακές ροές 592 χιλ. ευρώ.
Η Τιτάν δεν είχε καλές ταμειακές ροές και αύξησε δανεισμό, ενώ μείωσε και τα ταμειακά διαθέσιμα αφού προχώρησε σε επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους.
Έτσι τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 88 εκατ. ευρώ και στα 89 εκατ. ευρώ.
Δεν ήταν καλές οι ταμειακές ροές της Ελλάκτωρ.
Οι λειτουργικές ήταν θετικές μόλις κατά 10 εκατ. ευρώ, οι επενδυτικές αρνητικές κατά 47 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν λίγο τα δάνεια και υποχώρησαν τα ταμειακά διαθέσιμα κατά 44,5 εκατ. ευρώ και στα 449,7 εκατ. ευρώ.
Η Viohalco είχε σχεδόν μηδενικές εισροές από λειτουργικές ταμειακές ροές και αρνητικές επενδυτικές κατά 45,7 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτικές -4,6 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα την ισόποση μείωση των ταμειακών διαθεσίμων, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 120 εκατ. ευρώ.     

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS