Νέα σύμβαση 7,87 εκατ. με τα ΚΑΕ υπέγραψε η Εκτέρ

Νέα σύμβαση 7,87 εκατ. με τα ΚΑΕ υπέγραψε η Εκτέρ
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου «Επέκταση κτιρίου αεροσταθμού -μετεγκατάσταση και επέκταση των ΚΑΕ στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου
Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στις 11/10/2017, υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.».
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ – ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΑΕ) ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ‘ΚΑΗΚ'».
Το συνολικό τίμημα του αντικειμένου της σύμβασης αυτής, ορίστηκε στο ποσό των 7,874 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS