ΕΛΒΕ: Στις 22/12 η επιστροφή κεφαλαίου 0,25 ευρώ ανά μετοχή

ΕΛΒΕ: Στις 22/12 η επιστροφή κεφαλαίου 0,25 ευρώ ανά μετοχή
Record date 18/12/2017 και ημερομηνία αποκοπής 15/12/2017
Στις 22 Δεκεμβρίου 2017 θα καταβληθεί η επιστροφή κεφαλαίου 0,25 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας ΕΛΒΕ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία ΕΛΒΕ ανακοινώνει για το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017: την επιστροφή κεφαλαίου 0,25 € ανά μετοχή με ημερομηνία καταβολής 22/12/2017 (record date 18/12/2017) και ημερομηνία αποκοπής 15/12/2017.

www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS