Σωληνουργία Τζιρακιάν: Τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σωληνουργία Τζιρακιάν: Τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου
Τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «Σωληνουργία Τζιρακιάν», όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.
«H Εταιρεία με την επωνυμία “ Σωληνουργία Λιμπάρ. Τζιρακιάν Profil Ανώνυμος Εταιρεία” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 12/10/2017 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 75,63 % περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 960.484 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 1.270.000 κοινών ανώνυμων μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκε και ελήφθη ομόφωνα και παμψηφεί η κατωτέρω απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 960.484 υπέρ και καμία (0) κατά, η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το αρ. 44 του ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τους κ.κ. Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου, Νικόλαο Κοντόπουλο του Χρήστου και Αγγελική Παρασκευοπούλου του Παναγιώτη.
Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS