Αυξημένες πωλήσεις για το 2017 αναμένει η Coca Cola 3E - Στα 11,7 εκατ. ευρώ οι απαιτήσεις από Μαρινόπουλο

Αυξημένες πωλήσεις για το 2017 αναμένει η Coca Cola 3E - Στα 11,7 εκατ. ευρώ οι απαιτήσεις από Μαρινόπουλο
Aύξηση των πωλήσεων του εμφιαλωμένου νερού, σε πτώση τα αναψυκτικά και οι χυμοί.
Αύξηση των πωλήσεων της αναμένεται να παρουσιάσει η Coca Cola 3E για το 2017, που ελέγχεται πλήρως από τον ελληνικό-πολυεθνικό επιχειρηματικό όμιλο Coca-Cola HBC που εδρεύει στην Ελβετία και εμμέσως, σε ποσοστό 23,2% από την αμερικανική The Coca-Cola Company (TCCC).
Σύμφωνα με τον όμιλο Coca-Cola HBC, του οποίου αποτελεί θυγατρική, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 ο όγκος πωλήσεων στην Ελλάδα κατέγραψε «υψηλή μονοψήφια αύξηση» χάρη στην καλοκαιρία που επικράτησε στη χώρα και την αυξημένη εισροή τουριστών.
Στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών συνεχίστηκε η θετική πορεία του 2016, ενώ στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών με λίγες θερμίδες «καταγράφηκε αύξηση υποστηριζόμενη περαιτέρω από την κυκλοφορία της νέας Coca-Cola με στέβια και χωρίς θερμίδες». Επίσης, «τα προϊόντα με τα σήματα Fanta, Schewppes Monster παρουσίασαν καλές επιδόσεις», πράγμα που δεν συνέβη στον ίδιο βαθμό τουλάχιστον, με τα προϊόντα έτοιμου τσαγιού, την κλασική Coca-Cola και τους χυμούς της εταιρείας.
Οι πωλήσεις το 2016 περιορίστηκαν σε 411,8 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 0,3% σε σχέση με το 2015 καθώς ο όγκος των πωλήσεων είχε μειωθεί σε 100,7 εκατ. κιβώτια προϊόντων, από 101 εκατ. κιβώτια ποτών το 2015.
Σημαντική βελτίωση εμφάνισαν τα προ φόρων αποτελέσματα, τα οποία γύρισαν σε θετικό πρόσημο, καταγράφοντας κέρδη ύψους 2,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,9 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της χρήσεως ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,7 εκατ. ευρώ το 2015.
Η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με έξοδα αναδιάρθωσης 1,4 εκατ. ευρώ μόνο, αντί 11,3 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015, όταν η επιχείρηση προχώρησε σε παύση της λειτουργίας ορισμένων γραμμών παραγωγής του βιομηχανικού δυναμικού της, μεταφέροντας όγκο παραγωγής από άλλες μονάδες της στις μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που διαθέτει στο Σχηματάρι Βοιωτίας, όπου πλέον παράγεται σχεδόν το 98% των αναψυκτικών και χυμών της. ΕπΕπίσης η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 11,7 εκατ. ευρώ, κυρίως από απαιτήσεις από την πτωχευμένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος».
 Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 12,2 εκατ. ευρώ από 6,9 εκατ. ευρώ το 2015. Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 2,75% (+4,3 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 160,5 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν κατά 43,5% μακροπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 53,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 27,9% (+11,7 εκατ. ευρώ) και στο σύνολό τους μακροπρόθεσμες, βάσει δανείου που ελήφθη από την Coca-Cola HBC Finance τον Ιούλιο του 2016 και προβλέπεται να αποπληρωθεί το 2024.
Στη διάρκεια του 2016 κατέβαλε στην αμερικανική The Coca-Cola Company, μέτοχο μειοψηφίας του ομίλου Coca-Cola HBC, καθώς και σε θυγατρικές αυτής, το ποσό των 72,8 εκατ. ευρώ (75,9 εκατ. ευρώ το 2015) για την προμήθεια της συμπυκνωμένης πρώτης ύλης και άλλων προϊόντων και υλικών.
Η επιχείρηση, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού της συμβουλίου, στοχεύει για το σύνολο του έτους 2017 σε ενίσχυση των καθαρών πωλήσεών της και της λειτουργικής αποδοτικότητάς της, δίνοντας έμφαση συγχρόνως στον έλεγχο του κόστους, τη μείωση του κεφαλαίου κίνησης κατά 17,2 εκατ. ευρώ και την ενίσχυση των καθαρών ταμειακών ροών από τις λειτουργικές δραστηριότητές της, οι οποίες το 2016 υποχώρησαν σε 19,6 εκατ. ευρώ, από 25,6 εκατ. ευρώ το 2015.
Ωστόσο, εκτιμά ότι η αυξανόμενη συγκέντρωση στο λιανεμπόριο και στον κλάδο του χονδρεμπορίου θα αυξήσει εκ νέου τα έξοδα διάθεσης των προϊόντων της.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS