Frigoglass: Στις 16/11/17 η ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με τιμή 0,36 ευρώ

Frigoglass: Στις 16/11/17 η ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με τιμή 0,36 ευρώ
Tο χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί
Στις 16 Νοεμβρίου 2017 ξεινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της «Frigoglass», με τιμή 0,36 του ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας:
«Η «FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «FRIGOGLASS») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2016/301 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι από την 14.11.2017 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 13.11.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), των 163.984.878 νέων, κοινών, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ εκάστης (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 59.034.556 ευρώ, λόγω μετατροπής 163.984.878 μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας 0,36348 ευρώ εκάστης, με λόγο μετατροπής 1:1, ήτοι μία Νέα Μετοχή, για κάθε μία μετατρέψιμη ομολογία, εκδόσεως της Εταιρείας στο πλαίσιο των Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων σύμφωνα με την από 27.06.2017 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και τις από 27.07.2017, 24.08.2017 και 23.10.2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. των Νέων Μετοχών:
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 13.11.2017
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.) 14.11.2017
Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από το Χ.Α. 14.11.2017
Δημοσίευση της ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών 14.11.2017

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών 16.11.2017
Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.
Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.
Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 13 Νοεμβρίου 2017, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http: // www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και της Εταιρείας (http://www.frigoglass.com/el/shareholder-information/).
Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας, Α. Μεταξά 15, 145 65 Κηφισιά».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS