Τι αλλαγές φέρνει η Mifid II στην εκτέλεση των συναλλαγών - Ποιοι είναι οι κερδισμένοι;

Τι αλλαγές φέρνει η Mifid II στην εκτέλεση των συναλλαγών - Ποιοι είναι οι κερδισμένοι;
Θα τεθεί σε ισχύ από την 3η Ιανουαρίου του 2018
Αλλαγές στο τοπίο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών φέρνει  η Mifid II,η Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 3η Ιανουαρίου του 2018.
Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει σημαντικές διαφοροποιήσεις κυρίως σε ό,τι αφορά την διάρθρωση της αγοράς ,στην ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών  και στην προστασία των επενδυτών.
Ένας από τους κυριότερους σκοπούς της ένα λόγω οδηγίας είναι η περαιτέρω προστασία του πελάτη με κύρια και σημαντική αλλαγή οι πελάτες να εντάσσονται στο καλύτερο καθεστώς χρέωσης.
Τι προβλέπει η νέα οδηγία για  την εκτέλεση των συναλλαγών.
Πρώτον οι ΑΕΠΕΥ θα είναι πλέον υποχρεωμένες να παίρνουν τα μέτρα εκείνα ώστε κατά την εκτέλεση των εντολών να πετυχαίνουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τον πελάτη.
Ως καλύτερο αποτέλεσμα  αναφέρεται  το  συνολικό τίμημα το οποίο περιλαμβάνει  την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου αλλά και το  κόστος το οποίο σχετίζεται με την εκτέλεση της εντολής.
Στο  κόστος αυτό δηλαδή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον πελάτη.
Σε περίπτωση ύπαρξης ανταγωνιστικών τόπων διαπραγματέυσης η ΑΕΠΕΥ είναι υποχρεωμένη να τους συγκρίνει, λαμβάνοντας υπόψη την προμήθεια που λαμβάνει η ίδια  καθώς και το κόστος που βαρύνει τον πελάτη.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιλέξει αυτόν που θα συμβάλλει στο βέλτιστο αποτέλεσμα για τον πελάτη.
Επιπλέον η ΑΕΠΕΥ δεν πρέπει να λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή,έκπτωση για να κατευθύνει εντολές πελατών σε συγκεκριμένο τόπο.
Αυτήν η αλλαγή ίσως ανοίγει και ένα μεγάλο κεφάλαιο που συζητείται στην αγορά για κέρδη των ΑΕΠΕΥ που πλέον δεν θα υφίστανται.
Η ΑΕΠΕΥ είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τον πελάτη της σε ποιο τόπο εκτελέστηκε η εντολή.
Επίσης θα πρέπει κάθε ΑΕΠΕΥ να ενημερώνει τους πελάτες της για την πολιτική εκτέλεσης εντολών που ακολουθούν.
Στην πολιτική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες που επεξηγούν ακριβώς και με το πιο απλό τρόπο με τον οποίο η ΑΕΠΕΥ εκτελεί τις εντολές.
Είναι υποχρεωμένες κάθε χρόνο να δημοσιοποιούν τους πέντε πρώτους τόπους στους οποίους εκτέλεσαν εντολές καθώς και στοιχεία για την ποιότητα που επιτεύχθηκε.  
Η νέα οδηγία αλλάζει και το πλαίσιο της προσυναλλακτικης ενημέρωσης των πελατών.
Μεγάλες αλλαγές η οδηγία αυτή φέρνει και στις απαιτήσεις για την χορήγηση άδειας και λειτουργίας μιας ΑΕΠΕΥ.
Η σημαντικότερη όμως αλλαγή που θα αλλάξει κατά πολύ την χρηματοοικονομική αγορά είναι ο περιορισμός των έξω χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Το μόνο σίγουρο ότι η συγκεκριμένη οδηγία θα φέρει ίσως τα πάνω κάτω πέρα από τις εμφανείς αλλαγές που περιγράφονται γενικά στην νομοθεσία.
Μπορεί να εστιάσαμε στην καλή εκτέλεση των εντολών αλλά υπάρχουν ζητήματα και κόστη που απορρέουν απο την οδηγία στα οποία  πολλές χρηματιστηριακές δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν.
Αποτέλεσμα να δούμε σύντομα ένα καινούριο σκηνικό στο χώρο αυτό με μικρότερες ΑΕΠΕΥ να συγχωνεύονται ή ακόμη και να κλείνουν.
Μήπως χάρη σε αυτή την  οδηγία τελικά, εκτός απο τους επενδυτές να προστατεύονται και οι μεγάλοι παίκτες;

Ακρίβου Αθανασία
akribouathanasia@gmail.com                    

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS