Ομάδα 690 εμπειρογνωμόνων της Frontex θα επιταχύνει επιστροφές παράνομων μεταναστών στις χώρες τους

Ομάδα 690 εμπειρογνωμόνων της Frontex θα επιταχύνει επιστροφές παράνομων μεταναστών στις χώρες τους
Το μέγεθός της νέας ομάδος της Frontex υπολογίστηκε βάσει των εμπειριών από επιχειρήσεις επιστροφής στο παρελθόν, την ανάλυση κινδύνου και τον αριθμό των επιστροφών που προβλέπονται για το 2017
Ομάδα 690 εμπειρογνωμόνων που θα επιταχύνουν την επιστροφή παράνομων μεταναστών στην Ε.Ε. από τρίτες χώρες, στις χώρες προέλευσής τους, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 ότι θα δημιουργήσει η Frontex, σε μια διαδικασία που θα αφορά μετανάστες που βρίσκονται σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια.
Οι εμπειρογνώμονες θα προέρχονται από τα κράτη-μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες της Συνθήκης Σένγκεν και θα είναι στη διάθεση της Frontex, στο πλαίσιο της διευρυμένης εντολής του ευρωπαϊκού οργανισμού.
Η νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων της Frontex θα αποτελείται από 690 επιβλέποντες, συνοδούς και ειδικούς.
Το μέγεθός της υπολογίστηκε βάσει των εμπειριών από επιχειρήσεις επιστροφής στο παρελθόν, την ανάλυση κινδύνου και τον αριθμό των επιστροφών που προβλέπονται για το τρέχον έτος, όπως ανακοινώθηκε σχετικά.
Η στελέχωση της συγκεκριμένης ομάδας αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και στην αναγκαία υποστήριξη των εθνικών αρχών.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα και την Ιταλία, η οποία δέχθηκε αριθμό-ρεκόρ μεταναστών το περασμένο έτος, σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή της Frontex, Fabrice Leggeri.
Τον Δεκέμβριο του 2016, η Frontex είχε απευθύνει την πρώτη έκκληση για εθελοντική προσφορά στη νέα ομάδα και σε πρώτη φάση, βάσει των απαντήσεων που έλαβε από τα κράτη-μέλη, καλύφθηκε το 57% των αναγκών της ομάδος.
Η αναγνώριση των μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στην Ε.Ε. και η απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων - συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τις προξενικές αρχές των χωρών προέλευσης των μεταναστών που επιστρέφουν - θα είναι από τις πρώτες αρμοδιότητες των στελεχών της νέας ομάδος εμπειρογνωμόνων.
Οι συνοδοί της Frontex θα βοηθούν τους εντεταλμένους υπαλλήλους κάθε χώρας της Ε.Ε. κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων επαναπατρισμού, οι οποίες θα συντονίζονται από την Frontex.
Οι επιβλέποντες της Frontex θα διενεργούν ανεξάρτητη εποπτεία των επιχειρήσεων επαναπατρισμού, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Όλοι οι ειδικοί θα είναι σε θέση να εντοπίσουν τα άτομα που χρήζουν προστασίας και να τους παραπέμψουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές.
Η ομάδα θα περιλαμβάνει, επίσης, ειδικούς στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.
Τα προσόντα των ειδικών στις διαδικασίες επιστροφών, τέθηκαν από την Frontex σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όλα τα μέλη της ομάδας που δημιουργείται θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί πλήρως πριν από την αποστολή τους, για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφα υψηλά πρότυπα σε όλες τις δραστηριότητές τους, τονίζει η Frontex.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS