Καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση σε βάρος προσφύγων στην Ελλάδα

Καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση σε βάρος προσφύγων στην Ελλάδα
Πρόκειται για περίπτωση πιθανής σεξουαλικής εκμετάλλευσης δικαιούχων από το προσωπικό της οργάνωσης, αλλά και ενδεχόμενη οικονομική διαφθορά του ίδιου προσωπικού.
"Το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής χαιρετίζει τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έλεγχο σοβαρών καταγγελιών", ανακοινώθηκε, σε συνέχεια καταγγελίας σε βάρος Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης που δρα στην Ελλάδα, την οποία φέρνει στο φως ανακοίνωση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας, Χρήστου Στυλιανίδη.

Η καταγγελία βαραίνει εταίρο του Τμήματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του Χρήστου Στυλιανίδη, πρόκειται για περίπτωση πιθανής σεξουαλικής εκμετάλλευσης δικαιούχων προσφύγων από το προσωπικό της οργάνωσης, αλλά και ενδεχόμενη οικονομική διαφθορά του ίδιου προσωπικού.

Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί για διερεύνηση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ενώ έχουν ήδη ενημερωθεί οι ελληνικές αρχές. Το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής υπενθυμίζει ότι "είχε ζητήσει κατ' επανάληψη τον σε βάθος έλεγχο των ΜΚΟ", και πηγές του επισημαίνουν ότι οι καταγγελίες "θα ήταν δόκιμο να είχαν διοχετευτεί και στην Ελληνική Αστυνομία".

bankingnews.gr

BREAKING NEWS