Συγκροτήθηκε σε Σώμα το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ - Διόγος και Αγάτσα οι νέοι αντιπρόεδροι

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ - Διόγος και Αγάτσα οι νέοι αντιπρόεδροι
Ταμίας εκλέχτηκε ο Χρ. Μαζανίτης
Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών, με την εκλογή των υπόλοιπων μελών του προεδρείου.
Ύστερα από μυστική ψηφοφορία, εκλέγονται:
Α' Αντιπρόεδρος: Μάκης Διόγος.
Β' Αντιπρόεδρος: 'Αρια Αγάτσα.
Ταμίας : Χρήστος Μαζανίτης.
Ειδική Γραμματέας: Αγγελική Γυπάκη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS