Σε αναβρασμό μέτοχοι και «μπλοκάκια» - Μακραίνει» η λίστα με τα γκρίζα σημεία για τον υπολογισμό των εισφορών

Σε αναβρασμό μέτοχοι και «μπλοκάκια» - Μακραίνει» η λίστα με τα γκρίζα σημεία για τον υπολογισμό των εισφορών
Η  κατηγορία των ασφαλισμένων που σπεύδουν  κυρίως να κλείσουν το «μπλοκάκι» είναι μισθωτοί που απασχολούνται και ως ελεύθεροι επαγγελματίες
Σε «αναμμένα κάρβουνα κάθονται» τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκάκια ,αναμένοντας τις δύο εγκυκλίους ( για τα μπλοκάκια και τα μέλη εταιριών) που θα φωτίσουν τα θολά σημεία.
Έμπειροι λογιστές  εκτιμούν ότι το 20% των αμειβόμενων με «μπλοκάκι» έχει ήδη δηλώσει διακοπή δραστηριότητας   για να αποφύγει την εξοντωτική επιβάρυνση. Λογιστικά γραφεία με πολυπληθή πελατεία και επιμελητήρια  θεωρούν ότι το ποσοστό έως το τέλος του μηνός θα διπλασιαστεί. ( έχουν δικαίωμα έως τις 31/1/2017 αρκεί να έχουν διακόψει τη δραστηριότητα)  
Η  κατηγορία των ασφαλισμένων που σπεύδουν  κυρίως να κλείσουν το «μπλοκάκι» είναι μισθωτοί που απασχολούντο και ως ελεύθεροι επαγγελματίες για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους.  
Σύμφωνα με δειγματοληπτική έρευνα του ΟΑΕΕ  τον προηγούμενο έτος έκλεισαν τα μπλοκάκια τους 70.000 έως 80.000 ασφαλισμένοι ενώ εκτιμάται ότι όταν γίνει «ταμείο» τον ερχόμενο μήνα οι ασφαλισμένοι που διέκοψαν τη δραστηριότητα τους θα έχουν ξεπεράσει τις 100.000.
Οι περισσότεροι οδηγούνται στη «μαύρη» επιχειρηματικότητα , μεταβιβάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα στα παιδιά τους , συστήνουν ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες η μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό.
Η σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα, ανατρέπει τα δεδομένα και στα μέλη εταιριών καθώς και στους μετόχους.
Σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου οι εισφορές των μελών προσωπικών εταιρειών  υπολογίζονται  με βάση το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών της εταιρείας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους σε αυτή.  
Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικού μερίσματος, τα μέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν την κατώτερη εισφορά (20% επί του κατώτατου μισθού).
Ειδικοί στην ασφάλιση και έμπειροι λογιστές εκτιμούν ότι στην εγκύκλιο θα αποσαφηνιστεί ότι οι εισφορές θα υπολογίζονται επί του τμήματος των κερδών που αντιστοιχούν στους ομόρρυθμους και ετερόρρυθμους εταίρους  η επί  του ποσού που εισπράττουν ως αμοιβή από τις εταιρείες τους, τα μέλη του  διοικητικού συμβουλίου, οι διαχειριστές, οι εκπρόσωποι κλπ.
Ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί  με βάση ποιο εισόδημα θα υπολογίζεται η εισφορά στις ανώνυμες εταιρίες και τις ΙΚΕ που μπορούν να διανείμουν μερίσματα σε ποσοστό 30% φέτος, 20% το 2018 κλπ.
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα εξαιρεθούν τα μερίσματα κατά τον υπολογισμό της εισφοράς .
Υποχρέωση εισφοράς έχουν πλέον και:
• Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ
• Τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.
• Οι μέτοχοι των Α.Ε. των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών.
• Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων.
• Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.
Ειδικοί στην ασφάλιση εκτιμούν ότι οι οφειλέτες ( τουλάχιστον 350.000 στον ΟΑΕΕ) που έχουν κηρύξει στάση πληρωμών θα πολλαπλασιαστούν με αποτέλεσμα τα έσοδα του ΕΦΚΑ από το νέο σύστημα να μειωθούν αντί να αυξηθούν.
Η μερική καταβολή εισφορών η αλλιώς «έναντι» που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας ως μέτρο ελάφρυνσης των επαγγελματιών  δεν είναι πανάκεια καθώς επιβάλλεται «καπέλο» 8,5% στην υπολειπόμενη οφειλή.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός σε επιστολή  προς τους προέδρους των κομμάτων διαμαρτύρεται ότι οι εισφορές και οι οφειλές θέτουν ουσιαστικά εκτός επαγγέλματος σχεδόν το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών Μηχανικών.
Όπως καταγγέλλει οι ελεύθεροι επαγγελματίες Μηχανικοί, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, έχουν βρεθεί σε δεινή θέση εξαιτίας της αδυναμίας έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, γεγονός το οποίο ουσιαστικά  καθιστά απαγορευτική τη συμμετοχή τους τόσο σε Μελέτες όσο και σε Έργα Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
Ο υφυπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων κ. Τάσος Πετρόπουλος δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει  ρύθμιση οφειλών για μηχανικούς και δικηγόρους  σε 12 δόσεις , ακόμα και αν δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες οι οφειλές.

Φανή Θεοδοσίου
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS