Το επίσημο ανακοινωθέν του Eurogroup - Τί περιλαμβάνει η συμφωνία - Εκτός το χρέος, το ΔΝΤ σε αναμονή για 14 μήνες

Το επίσημο ανακοινωθέν του Eurogroup - Τί περιλαμβάνει η συμφωνία - Εκτός το χρέος, το ΔΝΤ σε αναμονή για 14 μήνες
Το ΔΝΤ θα παραμείνει σε καθεστώς αναμονής για 14 μήνες στο ελληνικό πρόγραμμα
Το Eurogroup εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των Θεσμών σχετικά με μια δέσμη μέτρων διαρθρωτικών μέτρων που στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών στα δημόσια οικονομικά της χώρας, και που ανοίγει το δρόμο για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράμματος του ESΜ.
Το Eurogroup εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την έγκριση από το ελληνικό κοινοβούλιο των συμφωνημένων prior actions για τη δεύτερη αξιολόγηση, και συγκεκριμένα για την έγκριση φιλόδοξης δημοσιονομικής δέσμης μέτρων, η οποία αποτελείται από μια μεταρρύθμιση επί του φόρου εισοδήματος που διευρύνει τη φορολογική βάση, και από μία μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.
Μαζί παρέχουν καθαρή εξοικονόμηση πόρων ύψους 2% του ΑΕΠ, η οποία θα στηρίξει τους δημοσιονομικούς στόχους μετά το 2018.
Η δέσμη μέτρων περιέχει επίσης ένα ενδεικτικό πακέτο επιπλέον μέτρων για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση των μέτρων κοινωνικής προστασίας, που θα εφαρμοστούν με την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθούν οι συμφωνηθέντες μεσοπρόθεσμοι στόχοι.
Χαιρετίζουμε επίσης την υιοθέτηση δέσμης αποφασιστικών μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), όπως η συγκρότηση μιας ενεργής δευτερογενούς αγοράς, ενός εξωδικαστικού πλαισίου για τη διευθέτηση χρέους, καθώς και όλων των ενεργειών για να δημιουργηθεί η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών (HCAP).
Επιπλέον, το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας.
Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, το Eurogroup χαιρετίζει την νομοθεσία που υιοθετήθηκε και που διασφαλίζει τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, και ευθυγραμμίζει τις ομαδικές απολύσεις με τις καλύτερες πρακτικές της ΕΕ.
Το Eurogroup καλωσορίζει επίσης τις ελληνικές αρχές για τη θέσπιση νομοθεσίας που αφορά στην εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ για την ένταση του ανταγωνισμού, τη διευκόλυνση της χορήγησης αδειών για τις επενδύσεις και την περαιτέρω απελευθέρωση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση της Ελλάδας να συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική πορεία της.
Το Eurogroup συγχαίρει επίσης την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαιρετική κινητοποίηση των ευρωπαϊκών Ταμείων, με στόχο την τόνωση των επενδύσεων στην υποστήριξη της απασχόλησης και στην ανάπτυξηςαπό τον Ιούλιο του 2015, με συνολικά κεφάλαια σχεδόν 11 δισ. Ευρώ.
Το Eurogroup καλεί τις ελληνικές αρχές να συνεργαστούν στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσουν ότι θα απορροφηθούν πλήρως τα επιπλέον 970 εκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν μετά την αναθεώρηση της χρηματοδότησης της χώρας για την περίοδο 2017-2020.
Επιπλέον, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου για να υποστηρίξουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων μέσω τεχνικής βοήθειας.
Παράλληλα, το Eurogroup καλεί την Ελλάδα από κοινού με τους Θεσμούς, καθώς και τα σχετικά τρίτα μέρη, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν μια ολιστική στρατηγική για την ενίσχυση της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος.
Θα πρέπει να διερευνηθούν και άλλες δυνατότητες κινητοποίησης πρόσθετων κονδυλίων από τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (όπως η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ).
Το Eurogroup υποστηρίζει τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να συνεργαστούν με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τη δημιουργία Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που θα συντονίζει την υλοποίηση αναπτυξιακών και προωθητικών δραστηριοτήτων.
Το Eurogroup καλεί την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστούν για την ενίσχυση των αγωγών βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων.
Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ενισχυθεί η τεχνική βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Διαχειριστικό Σύμβουλο για τις Επενδύσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η προετοιμασία των επενδυτικών έργων και η δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών.

Το χρέος από το 2018

Σήμερα το Eurogroup εξέτασε και πάλι τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους με στόχο η Ελλάδα να ανακτήσει την πρόσβασή της στην αγορά με βιώσιμα επιτόκια.
Το Eurogroup επαναβεβαίωσε τις δεσμεύσεις και τις αρχές που περιέχονται στα συμφωνηθέντα του Μαΐου 2016.
Σημειώσαμε ότι η εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων για τη διευθέτηση του βραχυπρόθεσμου χρέους συμβάλλει ήδη σε μια σημαντική συρρίκνωση των μεικτών και μακροπρόθεσμων ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλάδας (GFN) και βελτιώνει σημαντικά το προφίλ του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Πλεονάσματα 3,5% έως το 2022 και 2% από το 2023 έως το 2060

Το Eurogroup εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Ελλάδας να διατηρήσει ένα πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 και εν συνεχεία μια δημοσιονομική πορεία που θα είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου που θα επιτευχθεί, σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα πρωτογενές πλεόνασμα ίσο ή μεγαλύτερο, αλλά σε κάθε περίπτωση κοντά στο 2% του ΑΕΠ κατά την περίοδο από το 2023 έως το 2060.
Το Eurogroup κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βιωσιμότητα του χρέους θα πρέπει να επιτευχθεί βάσει των μέτρων για το χρέος που έχουμε προβλέψει από το Μάιο του 2016.
Στο πλαίσιο αυτό, το Eurogroup υπενθυμίζει την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους σε σχέση με τα συμφωνημένα σημεία για τις ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης της Ελλάδας: κάτω του 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω από το 20% του ΑΕΠ στη συνέχεια, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το χρέος παραμένει σταθερά σε καθοδική πορεία.
Το Eurogroup υπενθυμίζει ότι είναι έτοιμο να εφαρμόσει ένα δεύτερο πακέτο μέτρων για το χρέος στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων των χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλάδας, κατά τα συμφωνηθέντα της 25ης Μαΐου 2016.
Αυτό περιλαμβάνει την κατάργηση του step-up interest rate που σχετίζεται με την επαναγορά χρέους στο πλαίσιο του 2ου ελληνικού προγράμματος, τη χρήση των κερδών του 2014 των κεντρικών τραπεζών από τον διαχωρισμένο λογαριασμό ESM, την αποκατάσταση της μεταφοράς των ισοδύναμων κερδών από τα ANFA (ελληνικά ομόλογα που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες) και των κερδών SMP στην Ελλάδα (για το οικονομικό έτος 2017), την αξιοπιστία του τρέχοντος προγράμματος του ESM που λαμβάνει δεόντως υπόψη το εξαιρετικά υψηλό βάρος που καλούνται να σηκώσουν ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, και την αναπροσαρμογή του EFSF στο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.
Το Eurogroup είναι έτοιμο να εφαρμόσει με επιφύλαξη μια επέκταση των μεσοσταθμικών ωριμάνσεων των ελληνικών ομολόγων και μια περαιτέρω αναβολή του επιτοκίου του EFSF από 0 έως 15 έτη. Όπως συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2016, τα μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται πρόσθετα έξοδα για άλλα δικαιούχα κράτη μέλη.
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ των διαφορετικών εκτιμήσεων για την ανάπτυξη και των πραγματικών ρυθμών της κατά την περίοδο μετά το πρόγραμμα, ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του EFSF θα αξιολογηθεί εκ νέου σύμφωνα με ένα λειτουργικό μηχανισμό προσαρμογής της ανάπτυξης που θα συμφωνηθεί. Ο μηχανισμός αυτός θα προσδιοριστεί πλήρως ως μέρος των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος του ESM, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των ορίων των χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλάδας, που ορίστηκαν παραπάνω, και επιπλέον να διασφαλιστεί ότι τηρείται το ανώτατο όριο που καθορίζεται από το εξουσιοδοτημένο ποσό του προγράμματος EFSF. Το Eurogroup αναθέτει στo EuroWorking Group να εργαστεί περαιτέρω επί του ζητήματος αυτού ως το 2018.

Στο τέλος του προγράμματος δηλαδή το 2018 τα μέτρα για το χρέος

Στο τέλος του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εφαρμογής του και στο βαθμό που είναι αναγκαίο, θα εφαρμοστεί αυτή η δεύτερη δέσμη μέτρων (για το χρέος).
Η ακριβής βαθμιαία εφαρμογή αυτών των μέτρων θα επιβεβαιωθεί στο τέλος του προγράμματος από το Eurgroup σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους και η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου, αν και βασίζεται σε επιφυλακτικές υποθέσεις, θα ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη και τις επενδυτικές πρωτοβουλίες.
Σε μακροπρόθεσμη βάση, το Eurogroup υπενθυμίζει τη συμφωνία του Μαΐου του 2016 σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση ενός απροσδόκητα δυσμενέστερου σεναρίου θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός έκτακτης ανάγκης για το χρέος.
Η ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού θα θεωρηθεί ότι υπόκειται σε απόφαση του Eurogroup και θα μπορούσε να συνεπάγεται μέτρα όπως η περαιτέρω προσαρμογή και ο περιορισμός των πληρωμών τόκων από το EFSF.

Το ΔΝΤ σε καθεστώς αναμονής για 14 μήνες

Αναγνωρίζοντας το staff level agreement για την Ελλάδα, η διοίκηση του ΔΝΤ σύντομα θα εξουσιοδοτήσει την Εκτελεστική Επιτροπή της για την κατ 'αρχήν έγκριση του αιτήματος της Ελλάδας για μια 14μηνη Standby Arrangement. Το ΔΝΤ εκφράζει την ικανοποίησή του για την περαιτέρω διευκρίνιση των μέτρων για το χρέος που δόθηκαν σήμερα από τα κράτη μέλη και συμφωνεί ότι αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.
Η συμφωνία με το ΔΝΤ θα καταστεί αποτελεσματική βάσει πόρων που διατίθενται σύμφωνα με τους όρους του, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα παραμένει σε καλό δρόμο, και ενώ τα στελέχη του θα μπορούν να βεβαιώσουν την Εκτελεστική Επιτροπή του ότι υπάρχει συμφωνία για μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Στο τέλος του προγράμματος, θα πρέπει να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του χρέους.
Ενόψει της πλήρους εφαρμογής όλων των προηγούμενων ενεργειών και με την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών, τα όργανα διοίκησης του ESM αναμένεται να εγκρίνουν το συμπληρωματικό μνημόνιο συμφωνίας και την εκταμίευση της τρίτης δόσης του προγράμματος του μηχανισμού ύψους 8,5 δισ. ευρώ για την κάλυψη των άμεσων χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλάδας, και ενδεχομένως, το περιθώριο για να ξεκινήσει η δημιουργία ενός buffer ρευστότητας.
Ενόψει της ολοκλήρωσης του τρέχοντος προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, το Eurogroup δεσμεύεται να παράσχει στήριξη για την επιστροφή της Ελλάδας στην αγορά: το Eurogroup συμφωνεί ότι οι μελλοντικές εκταμιεύσεις θα πρέπει να καλύπτουν όχι μόνο την ανάγκη εκκαθάρισης καθυστερούμενων οφειλών αλλά και την περαιτέρω δημιουργία ταμειακών αποθεμάτων για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης της Ελλάδας στην αγορά.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS