Μίχαλος: Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ιδιωτικά κεφάλαια και ισχυρές επιχειρήσεις

Μίχαλος: Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ιδιωτικά κεφάλαια και ισχυρές επιχειρήσεις
«Είναι απαραίτητο να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας», ανέφερε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Κ. Μίχαλος
«Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ιδιωτικά κεφάλαια και ισχυρές επιχειρήσεις, ούτε αρκεί μια οριακά θετική μεταβολή ΑΕΠ», υπογράμμισε από την Πάτρα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Μάλιστα, κατά την τοποθέτησή του στο αναπτυξιακό συνέδριο που οργανώνει στην Πάτρα, η εφημερίδα "Πελοπόννησος", σημείωσε πως «το ζητούμενο για τη χώρα είναι να δημιουργήσει περισσότερο εθνικό πλούτο, με ένα νέο εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο, στηριγμένο στις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα».
Όπως είπε, «οικονομία που έχει συρρικνωθεί κατά 25%, χρειάζεται ικανούς ρυθμούς ανάπτυξης για αρκετά χρόνια», συμπληρώνοντας «αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με προ κρίσης μοντέλο ανάπτυξης», ενώ χρειάζεται «ένα άλλο θεσμικό και διοικητικό περιβάλλον, και μια οικονομία που να εμπνέει ασφάλεια και εμπιστοσύνη, καθώς και συνθήκες που να επιτρέπουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα, προστιθέμενης αξίας».
«Πρέπει να προσελκύσουμε σημαντικά κεφάλαια και επενδύσεις τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό», τόνισε ο κ. Μίχαλος και σημείωσε πως «είναι απαραίτητο να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS