Σαββάκης (Πρόεδρος ΣΒΒΕ): Ποιότητα και Έλεγχος Αγοράς οι νέες προτεραιότητες

Σαββάκης (Πρόεδρος ΣΒΒΕ): Ποιότητα και Έλεγχος Αγοράς οι νέες προτεραιότητες
Άρθρο του προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κ. Αθανασίου Σαββάκη στο bankingnews.gr
«Κατά το παρελθόν, η βιομηχανική ανάπτυξη μιας οικονομίας εξαρτιόνταν από το μέγεθος και τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, ενώ η διεθνής αγορά αποτελούσε απλά μια συμπληρωματική διέξοδο των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί ριζικά, αφού στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η λειτουργία μιας επιχείρησης εξαρτάται σε σημαντικότατο βαθμό από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς.
Η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες του έντονου ανταγωνισμού που προκύπτει από την παγκοσμιοποίηση της αγοράς, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωση των επιχειρήσεων.
 Αναμφίβολα πρόκειται για μια επίπονη προσπάθεια, δεδομένου ότι η έννοια της ποιότητας και του ελέγχου της αγοράς οφείλουν να ανταποκρίνονται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για καλά προϊόντα και υπηρεσίες, του κοινωνικού συνόλου και του φυσικού περιβάλλοντος αναφορικά με την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.
Σήμερα, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας αποτελεί τον κυριότερο  στόχο  της χώρας στο πλαίσιο της προσπάθειας εξόδου της από την οικονομική κρίση.  
Αν και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας είναι πολλοί, εκείνοι που βασίζονται σε ποιοτικά στοιχεία είναι οι σπουδαιότεροι.
Τούτο καθίσταται προφανές αν σκεφθούμε την ευρύτητα της έννοιας της ποιότητας σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες..
Από την ποιότητα σχεδιασμού και παραγωγής αγαθών, την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών (δημοσίων και ιδιωτικών) μέχρι την ποιότητα των επιχειρήσεων.
Ο ανταγωνισμός βασίζεται όλο και περισσότερο στην ποιότητα, η διασφάλιση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδο και την παραμονή σε μία αγορά, πολύ περισσότερο σε μια διεθνή αγορά.
Ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων στην υιοθέτηση νέων μεθόδων διαχείρισης της ποιότητας είναι απαραίτητος.
Απαιτείται μια καθολική προσπάθεια των διοικήσεων των επιχειρήσεων για την ικανοποίηση των πελατών τους μέσω της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών, και όχι μέσω αποσπασματικής διαχείρισης.
Πρέπει να δημιουργηθεί νέα παιδεία στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση, τους πολίτες και την  ευρύτερη κοινωνία σχετικά με την  έννοια της ποιότητας.
Για τη χώρα μας η παρούσα περίοδος χαρακτηρίζεται από πλήθος γνωρισμάτων που ενισχύουν το μεταβατικό χαρακτήρα της λόγω ακριβώς της οικονομικής κρίσης. Η παραπάνω αναγνώριση μετουσιώνεται στην ανάγκη για άμεση και επαρκή συμμόρφωση και υποστήριξη των ευρωπαϊκών οδηγιών ποιότητας, έτσι ώστε αφενός να εμποδίσουμε την εισβολή προϊόντων και υπηρεσιών αμφίβολης ποιότητας και αφετέρου να διασφαλίσουμε την παραμονή του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου στην ευρωπαϊκή αγορά.
Ο τομέας της βιομηχανίας δραστηριοποιείται χωρίς την παρουσία ουσιαστικής ασφαλιστικής δικλείδας στο πλαίσιο της ελληνικής αγοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από:
•    Τον κατακλυσμό προϊόντων που κατασκευάζονται από τρίτες χώρες, χωρίς κανένα έλεγχο της γνησιότητας του σήματος CE.
•    Την εισαγωγή προϊόντων που ναι μεν διαθέτουν το χαρακτηριστικό σήμα CE, αλλά δεν πληρούν καμία από τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και προϋποθέσεις.
•    Την άσκηση έντονης πίεσης από διάφορες χώρες για ποικίλα προϊόντα χαμηλού κόστους αλλά χωρίς προδιαγραφές ποιότητας.
•    Την ελλιπή και προβληματική λειτουργία εργαστηρίων και δημόσιων υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας και πιστοποίησης οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες και αναγκαίες προϋποθέσεις.
Με βάση όλα τα παραπάνω, η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου εθνικού συστήματος ποιότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει πλήρες πλαίσιο υποδομών και διαδικασιών, θεωρείται απαραίτητο όχι μόνο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απαιτήσεων της διεθνοποιημένης αγοράς, αλλά και για την ικανοποίηση των προσδοκιών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS