Στο συρτάρι μέχρι Οκτώβριο ο έλεγχος για όσους έβγαλαν εμβάσματα σε τράπεζες στο εξωτερικό το 2009 - 2011

Στο συρτάρι μέχρι Οκτώβριο ο έλεγχος για όσους έβγαλαν εμβάσματα σε τράπεζες στο εξωτερικό το 2009 - 2011
Την δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχουν δυο αντικρουόμενες αποφάσεις δικαστηρίων.
Στο «συρτάρι», τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο, βάζει η κυβέρνηση τον φάκελο με τις χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν φορολογούμενους που έστειλαν σε τράπεζες του εξωτερικού εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ την τριετία 2009-2011.
Και αυτό γιατί τότε αναμένεται να βγει στην δημοσιότητα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας  (ΣτΕ) που θα κρίνει εάν τα στοιχεία των τραπεζών αποτελούν νέα πληροφοριακά στοιχεία για το φορολογικό έλεγχο των εμβασμάτων.

Την δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχουν δυο αντικρουόμενες αποφάσεις δικαστηρίων.
Η μία απόφαση που προβλέπει ότι τα στοιχεία τα οποία προήλθαν από το άνοιγμα λογαριασμών ήταν πάντοτε στη διάθεση των ελεγκτών, οπότε δεν αποτελούν νέο στοιχείο και άλλη μία που προβλέπει ακριβώς το αντίθετο.
Ότι δηλαδή αποτελούν νέα πληροφοριακά στοιχεία, κάτι που υποστηρίζει και η πλευρά του Δημοσίου. 
Το θέμα έχει φτάσει μέχρι το ΣτΕ και μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση τα χέρια των ελεγκτών είναι «δεμένα» για τους επόμενους μήνες.
Έτσι ο έλεγχος στρέφεται στις υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας που παρουσιάζουν μεγάλο φορολογικό ενδιαφέρον.
Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα επιλέγονται βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης.

Μ. Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS