Στις 517 έφτασαν οι επιχειρήσεις που έχουν περάσει επιτυχώς τα κριτήρια στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού

Στις 517 έφτασαν οι επιχειρήσεις που έχουν περάσει επιτυχώς τα κριτήρια στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού
Έχουν υποβληθεί οριστικά 15 αιτήσεις, ενώ έχουν απορριφθεί συνολικά 804
Πεντακόσιες δεκαεπτά επιχειρήσεις έχουν περάσει επιτυχώς τα κριτήρια στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, από την 1η ημέρα λειτουργίας της μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Αυγούστου 2017.
Σύμφωνα με τα νεώτερα στοιχεία, που δόθηκαν στη δημοσιότητα:
- Έχουν κάνει εγγραφή 4.698 επιχειρήσεις
- Έχουν περάσει επιτυχώς τα κριτήρια 517 από αυτές
- Έχουν ανεβάσει τουλάχιστον 1 αρχείο 354 επιχειρήσεις
- Έχουν υποβληθεί οριστικά 15 αιτήσεις εκ των οποίων:
- 6 είναι για διμερή διαπραγμάτευση (επειδή το χρέος τους είναι περισσότερο από 85% σε έναν πιστωτή)
- 2 αιτήσεις ανατέθηκαν σε συντονιστή και εκκρεμεί η αποδοχή τους από το συντονιστή
- 5 αιτήσεις έγιναν αποδεκτές από τους συντονιστές
- 2 αιτήσεις εστάλησαν πίσω στον οφειλέτη για τροποποίηση / συμπλήρωση, μετά από υπόδειξη του συντονιστή
- Έχουν απορριφθεί συνολικά 804 αιτήσεις

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS