Έως τις 31 Οκτωβρίου η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος

Έως τις 31 Οκτωβρίου η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος
Προβλέπεται και η διενέργεια ελέγχων στην αδήλωτη εργασία και από το ΣΔΟΕ
Έως τις 31 Οκτωβρίου παρατείνεται η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων.
Αυτό άλλωστε προβλέπει ο νόμος 4490/2017 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.
Σημειώνεται ότι ο νόμος περιέχει επίσης και την διάταξη για την διενέργεια ελέγχων στην αδήλωτη εργασία και από το Σ.Δ.Ο.Ε.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS