ΕΤΕπ: Ανθεκτικές, βιώσιμες και πράσινες πόλεις στην Ελλάδα με δάνειο ύψους 20 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη

ΕΤΕπ: Ανθεκτικές, βιώσιμες και πράσινες πόλεις στην Ελλάδα με δάνειο ύψους 20 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη
H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί επενδυτικό πρόγραμμα του δήμου Θεσσαλονίκης 
Με δάνειο 20 εκατ. ευρώ στηρίζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το όραμα του δήμου Θεσσαλονίκης για ενίσχυση της ανάπτυξης και βελτίωση οικονομικης και γεωπολιτικής θέσης της περιοχής σε σχέση με τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Με αφορμή τη χρηματοδότηση αυτή, ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Jonathan Taylor δήλωσε: «Οι φιλικές και βιώσιμες αστικές υποδομές είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ευημερία των πόλεων.
Το επενδυτικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης θα βελτιώσει την ελκυστικότητα της πόλης, ενώ θα διασφαλίσει την ανάπτυξη σε πολλούς τομείς της οικονομίας.
Αυτό θα βοηθήσει όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης».
Ο Taylor συνέχισε: «Η στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, η βελτίωση των τουριστικών υποδομών και η αναβάθμιση της ενεργειακή αποδοτικότητας των δημόσιων κτιρίων βοηθούν επίσης να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των προσφύγων που φιλοξενούνται στην πόλη.
Η στήριξη του επενδυτικού προγράμματος της δημοτικής Αρχής με τα οικονομικά μέσα και την τεχνογνωσία μας, ως του μεγαλύτερου πολυμερούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στον κόσμο, είναι ένας ακόμα τρόπος που η Τράπεζα βοηθά την ελληνική οικονομία».
Οι συμφωνίες χρηματοδότησης υπογράφηκαν από εκπροσώπους της ΕΤΕπ και τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη.
Ο κ. Μπουτάρης σχολίασε: «Η συμφωνία είναι το αποτέλεσμα του στρατηγικού μας σχεδίου για την αστική ανθεκτικότητα, με την οποία μπορούμε επίσης να αποδείξουμε την αξιοπιστία μας παρά την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας.
Οι υποδομές, που αφορούν κυρίως την εκπαίδευση, το περιβάλλον και την ενέργεια, σίγουρα θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των πολιτών και θα ενισχύσουν περαιτέρω την τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, που είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της διοίκησής μας».
Το δάνειο της ΕΤΕπ θα επιτρέψει στο Δήμο να καλύψει τις δαπάνες επένδυσης, με κόστος που είναι χαμηλότερο από τις συμβατικές πηγές χρηματοδότησης, ενώ ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας του δανείου θα επιμερίσει τον δημοσιονομικό αντίκτυπο σε μεγαλύτερο διάστημα από το συνηθισμένο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS