Επιτόκια λογαριασμού χορηγήσεων Alpha 605 σε συνάλλαγμα

Επιτόκια λογαριασμού χορηγήσεων Alpha 605 σε συνάλλαγμα
Μέγιστο περιθώριο προσαυξήσεως 4,5 εκατοστιαίες μονάδες
Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (Ε.Δ.Ε.)* ανά νόμισμα, στον λογαριασμό Αlpha 605 σε συνάλλαγμα καθορίζεται ως εξής:
Δολλάριο Η.Π.Α. (USD) 3.80%
Γιέν Ιαπωνίας (JPY) 3.10%
Φράγκο Ελβετίας (CHF) 2.40%
Λίρα Αγγλίας (GBP) 3.30%
*Μέγιστο περιθώριο προσαυξήσεως 4,5 εκατοστιαίες μονάδες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS