Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS): Υπερβολικές οι αναφορές περί τέλους της παγκοσμιοποίησης

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS): Υπερβολικές οι αναφορές περί τέλους της παγκοσμιοποίησης
Η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχουν ισχυρές  ενδείξεις πως η παγκοσμιοποίηση δεν είναι στην πραγματικότητα η κύρια αιτία της αυξημένης ανισότητας εισοδήματος
Άστοχους χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς, πως η παγκοσμιοποίηση έχει φθάσει στο τέλος της, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) σε έκθεσή της, στην οποία ωστόσο συστήνει στους φορείς χάραξης της οικονομικής πολιτικής να διαχειριστούν με προσεκτικότερο τρόπο τις παρενέργειές της.
Ο ρυθμός της παγκοσμιοποίησης έχει επιβραδυνθεί εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης  αλλά οι προκλήσεις που δημιουργούνται από την άνιση κατανομή του πλούτου είναι γνωστές, επισημαίνει η BIS.
«Τα επιχειρήματα που αμφισβητούν τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης έχουν προσλάβει μεγαλύτερες διαστάσεις στη δημόσια συζήτηση από όσο πρέπει», δήλωσε ο επικεφαλής της BIS, Jaime Caruana, σε κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης της Τράπεζας.
«Αυτό δείχνει ότι διακινδυνεύουμε να ξεχνάμε τα διδάγματα του παρελθόντος και να θεωρούμε δεδομένα τα κέρδη στο βιοτικό επίπεδο, την παραγωγικότητα και την ευημερία που επιτεύχθηκαν κατά το τελευταίο μισό αιώνα», πρόσθεσε.
Η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχουν ισχυρές  ενδείξεις πως η παγκοσμιοποίηση δεν είναι στην πραγματικότητα η κύρια αιτία της αυξημένης ανισότητας εισοδήματος αλλά η τεχνολογία.
Οι αναδυόμενες αγορές είναι αυτές, που έχουν αυξήσει σημαντικά το παγκόσμιο ΑΕΠ,  ενώ μόνο στην Κίνα οφείλεται το 19% από 7% στις αρχές του 21ου αιώνα.
Αν και το παγκόσμιο εμπόριο αυξάνεται με βραδύτερο ρυθμό από ό, τι η παγκόσμια οικονομία οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% του εμπορίου στις ΗΠΑ, αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Η πίστωση σε δολάρια προς τις επιχειρήσεις στις αναδυόμενες αγορές έχει επίσης διπλασιαστεί από την έξαρση της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε 3,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, καθώς τα παγκόσμια επιτόκια έχουν υποχωρήσει.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες σημειώθηκε επίσης σημαντική άνοδος της συνεχιζόμενης μεταβολής των παγκόσμιων τιμών των περιουσιακών στοιχείων.
Η BIS συστήνει στις κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης, πολιτικές όπως: προώθηση μεγαλύτερης προσαρμοστικότητας στην εργασία και προγράμματα επανεκπαίδευσης αλλά και πρωτοβουλίες για την απασχόληση σε περιοχές που έχουν πληγεί οικονομικά .
Τα τραπεζικά συστήματα πρέπει επίσης να γίνουν αρκετά ισχυρά ώστε να χρηματοδοτήσουν οικονομικές πρωτοβουλίες.
Ζητεί επιπλέον τη θέσπιση κανονισμών, που θα ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο για τη νομισματική πολιτική.
«Αντί να υποχωρήσουμε από τους δεσμούς του παγκόσμιου εμπορίου και του χρηματοπιστωτικού τομέα, πρέπει να τις ενισχύσουμε.
Αντί να τους χαλαρώνουμε, θα πρέπει να τους κάνουμε πιο ανθεκτικούς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της BIS, Jaime Caruana.  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS