Προς αναβάθμιση της Ελλάδος σε Β ή του outlook από την Standard and Poor's στις 21/7

Προς αναβάθμιση της Ελλάδος σε Β ή του outlook από την Standard and Poor's στις 21/7
Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι εάν η Ελλάδα ήταν σήμερα στην κατηγορία investment grade θα είχε ενταχθεί στο QE και θα απολάμβανε όλων των προνομιών της ΕΚΤ χωρίς να χρειάζεται τα μνημόνια.
Ο αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής ικανότητας Standard and Poor’s είναι πιθανό να αναβαθμίσει την Ελλάδα στην κλίμακα Β από Β- δηλαδή κατά 1 κλίμακα ή να αναβαθμίσει το outlοοκ τις προοπτικές της οικονομίας από ουδέτερο σε θετικό στις 21 Ιουλίου του 2017.
Εφόσον προηγηθεί η έξοδος της Ελλάδος στις αγορές στις 18 και 19 Ιουλίου με έκδοση 5ετούς και με επιτόκιο 4,4% ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor's είναι πολύ πιθανό να αναβαθμίσει την πιστολητπική ικανότητα κατά 1 κλίμακα σε Β από Β- ή να αναβαθμίσει την προοπτική της Ελλάδος.
Εφόσον αυτό συμβεί η Ελλάδα θα απέχει 5 βαθμίδες έως ότου φθάσει στην κατηγορία investment grade…εκεί που είναι σήμερα η Πορτογαλία και η Κύπρος.
Η κατηγορία investment grade δηλαδή επενδυτικός βαθμός είναι από την κλίμακα ΒΒΒ- και υψηλότερα (βλέπε πίνακες που ακολουθούν)
Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι εάν η Ελλάδα ήταν σήμερα στην κατηγορία investment grade θα είχε ενταχθεί στο QE και θα απολάμβανε όλων των προνομιών της ΕΚΤ χωρίς να χρειάζεται τα μνημόνια.
Η Standard and Poor's βαθμολογεί την Ελλάδα με την υψηλότερη κλίμακα και ως εκ τούτου η ΕΚΤ και οι αγορές λαμβάνουν υπόψη αυτή την βαθμολογία στις αναλύσεις τους ή σε άλλα θεσμικά θέματα.
Μια αναβάθμιση θα είναι θετικό νέο για το ελληνικό χρηματιστήριο και την αγορά ομολόγων.
Εφόσον αναβαθμίσει την Ελλάδα ο αμερικανικός οίκος η επίδραση στην αγορά θα είναι πολύ μεγαλύτερης βαρύτητας και ισχύος από την πρόσφατη σχετικά αναβάθμιση της Ελλάδος από τον οίκο Moody’s στις 23 Ιουνίου στην κλίμακα Caa2 από Caa3 δηλαδή κατά 1 βαθμίδα.
Η αναβάθμιση από την Moody's όμως δεν είχε καμία ουσιαστική επίδραση στην αγορά και υπάρχει προφανώς λόγος.
Ως γνωστό η ΕΚΤ και οι αγορές λαμβάνουν υπόψη της υψηλότερη βαθμολογία της Ελλάδος δηλαδή B- που δίνει η Standard and Poor’s.
Η Moody’s έκλεισε κάπως την ψαλίδα έναντι της βαθμολογία της Standard and Poor’s για την Ελλάδα ωστόσο ακόμη υπολείπεται 2 βαθμίδες.

H Moody's αναβάθμισε την Ελλάδα στις 23 Ιουνίου στην κλίμακα Caa2 από Caa3

Σε αναβάθμιση (κατά μία βαθμίδα) της αξιολόγησης για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα (σε εξασφαλισμένα και μη ομόλογα) της Ελλάδας προχώρησε η Moody's, σε «Caa2» από «Caa3», μεταβάλλοντας μάλιστα και σε «θετικές», από «σταθερές», τις προοπτικές επαναξιολόγησης.
Το ανώτατο όριο αξιολόγησης (ceiling) μετεβλήθη σε «B3» και «Caa2», από «Caa2» και «Caa3», για ομόλογα (σε ξένο και εγχώριο νόμισμα) και καταθέσεις αντίστοιχα, και αντικατοπτρίζει ότι πλέον η Ελλάδα δεν αποτελεί «απειλή» για την Ευρωζώνη.
Η βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα επιβεβαιώθηκε σε «NP» (Not Prime).
Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας αποτελεί επιβεβαίωση του bankingnews που είχε αποκαλύψει ότι επίκειται αναβάθμιση κατά 1 βαθμίδα της ελληνικής οικονομίας πολύ έγκαιρα ήδη από τις 7, 12 και 23 Ιουνίου 2017.
Η αναβάθμιση θα έχει σχεδόν ουδέτερη επίδραση στην αγορά καθώς ως γνωστό οι επενδυτές και η ΕΚΤ λαμβάνουν υπόψη την υψηλότερη βαθμολογία κάθε χώρας.
Στην προκειμένη περίπτωση της Ελλάδος την υψηλότερη βαθμολογία την δίνει η Standard and Poor's.
Ωστόσο η Moody's προειδοποιεί ότι οι οικονομικοί, δημοσιονομικοί και πολιτικοί κίνδυνοι της Ελλάδας παραμένουν πολύ υψηλοί.
Τα αρνητικά σενάρια - ιδίως σε σχέση με τα πολιτικά γεγονότα και τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων - είναι απολύτως ρεαλιστικά.
Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης επικαλείται για την απόφασή του την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου προγράμματος διάσωσης που θα αποδεσμεύσει τη δόσης ύψους 8,5 δισ. ευρώ τις επόμενες ημέρες.
Αυτό θα επιτρέψει στη χώρα να εξοφλήσει τις επερχόμενες δανειακές υποχρεώσεις.
Επίσης, επικαλείται τις βελτιωμένες δημοσιονομικές προοπτικές από το τέλος του 2016, που αναμένεται να οδηγήσουν σύντομα στην αντιστροφή της τάσης του δημόσιου χρέους της χώρας.
Τρίτον, αναφέρεται στα σημάδια σταθεροποίησης της οικονομίας.
Αν και είναι πολύ νωρίς για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η οικονομική ανάπτυξη θα διατηρηθεί, η Moody's αναμένει ανάπτυξη το 2017 και μετά, μετά από τρία χρόνια στασιμότητας και σωρευτικών απωλειών.
Το θετικό outlook οφείλονται στην επιτυχή ολοκλήρωση της β' αξιολόγησης, γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει την πιθανότητα περαιτέρω ελάφρυνσης του χρέους.Κλίμακα αξιολογήσεων διεθνών οίκων και βαθμολογία της ΕλλάδοςMoody's

S&P

Fitch

Άριστη

Aaa

AAA

AAA

Υψηλής Διαβάθμισης

Aa1

AA+

AA+Aa2

AA

AAAa3

AA-

AA-

Υψηλότερα της Μεσαίας 
αξιολόγηση


Α1 Ελλάδα
2005


Α+ Ελλάδα 2005
Α+Ελλάδα 2005Α2

Α

ΑΑ3

Α-

Α-

Χαμηλότερα της Μεσαίας αξιολόγησης

Baa1

BBB+

BBB+Baa2

BBB

BBBBaa3

BBB-

BBB-

Μη επενδυτικά ομόλογα 
(junk - σκουπίδια)


Ba1

BB+

BB+Ba2

BB

BBBa3

BB-

BB-

Κερδοσκοπικά

B1

B+

B+B2

B

BB3

B- *Eλλάδα

B- 

Υψηλού κινδύνου

Caa1 

CCC+

CCC+Caa2* Ελλάδα

CCC 

CCC* ΕλλάδαCaa3* Ελλάδα

CCC-

CCC-

Υψηλός Κίνδυνος Χρεοκοπίας

Ca

CC

CC

C

C

Χρεοκοπία

C Ελλάδα

D Ελλάδα

D Ελλάδα

Με την κίτρινη επισήμανση η τρέχουσα βαθμολογία της Ελλάδος 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS