ΔΝΤ: Πίεση στο τραπεζικό σύστημα της Ιαπωνίας από τη γήρανση του πληθυσμού

ΔΝΤ: Πίεση στο τραπεζικό σύστημα της Ιαπωνίας από τη γήρανση του πληθυσμού
Η γήρανση του πληθυσμού ενδέχεται να μειώσει τον ρόλο των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
Ο πληθυσμός της Ιαπωνίας συρρικνώνεται και γερνάει, δημιουργώντας προκλήσεις για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας, εκτιμά σε σχετική του έκθεση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σημειώνοντας παράλληλα ότι και άλλες οικονομίες στην Ασία και την Ευρώπη αντιμετωπίζουν τις ίδιες τάσεις αλλά βρίσκονται σε μια προγενέστερη φάση παρόμοιων δημογραφικών εξελίξεων.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Δ.Ν.Τ., η συρρίκνωση και η γήρανση του πληθυσμού επιβαρύνουν την ανάπτυξη αλλά και τα επιτόκια, ασκώντας πίεση στα κέρδη των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών.
Η γήρανση του πληθυσμού ενδέχεται επίσης να μειώσει τον ρόλο των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Με την αύξηση της μακροζωίας, η ζήτηση για πιο μακροπρόθεσες ασφάλειες γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη, με αποτέλεμσα μια πιο επίπεδη καμπύλη αποδόσεων.
Εξίσου ενδιαφέρον είναι το στοιχείο ότι το 40% της χρηματοδότησης εκ των τραπεζών στην Ιαπωνία από το 1990, έχει να κάνει με τη γήρανση του πληθυσμού.
Οι μικρότερες τράπεζες που βασίζονται στον δανεισμό των τοπικών αγορών είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν λιγότερη ζήτηση από νοικοκυριά και
Ως αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο δεκαετιών, ορισμένες περιφερειακές τράπεζες θα μπορούσαν να μειώσουν τους δείκτες δανείων προς καταθέσεις κατά 40 ποσοστιαίες μονάδες, κάτι που συνεπάγεται λιγότερα έσοδα από τόκους.Την ίδια στιγμή, οι ιαπωνικές τράπεζες έχουν αυξήσει επικίνδυνα την έκθεσή τους στα στεγαστικά δάνεια, συμβάλλοντας στην αύξηση των τιμών κατοικιών σε ορισμένες περιοχές παρά τη συνολική συρρίκνωση του πληθυσμού.
Οι τιμές είναι πλέον υπερβολικά υπερτιμημένες στο Τόκιο, την Οσάκα και λοιπά αστικά κέντρα.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας έπρεπε να προσαρμόσει τη νομισματική της πολιτική σε χαμηλά «φυσικά» επιτόκια και επιδίωξε να τονώσει τη ζήτηση με την ποσοτική χαλάρωση.
Σε αυτό το πλαίσιο, έπρεπε να καταφύγει σε αγορές μεγάλης κλίμακας περιουσιακών στοιχείων, οι οποίε οδήγησαν σε πίεση τις αγορές.
Το επίπεδο ρευστότητας - πόσο εύκολα και γρήγορα οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν και να πουλήσουν τίτλους - στις αγορές ιαπωνικών κρατικών ομολόγων φαίνεται να επηρεάστηκε αρνητικά από τις αγορές της κεντρικής τράπεζας.
Επιπλέον, η ανθεκτικότητα της ρευστότητας στην αγορά κρατικών ομολόγων φαίνεται να έχει μειωθεί, καθώς το μερίδιο των συμμετοχών της Τράπεζας της Ιαπωνίας έχει αυξηθεί.
«Οι εποπτικές αρχές πρέπει να εκσυγχρονίσουν την εποπτεία ώστε να συμβαδίζουν με τις πιο εξελιγμένες δραστηριότητες που αναδύονται μεταξύ των τραπεζών, των ασφαλιστών και των εταιρειών κινητών αξιών.
Η προσαρμογή των κεφαλαιακών απαιτήσεων στα προφίλ κινδύνου των μεμονωμένων τραπεζών και η εφαρμογή ενός πλαισίου που αναγνωρίζει κατάλληλα τους οικονομικούς όρους των ασφαλιστικών εταιρειών, θα είναι καθοριστικής σημασίας.
Η εταιρική διακυβέρνηση πρέπει να ενισχυθεί σε όλους τους τομείς του τραπεζικού και του ασφαλιστικού τομέα για τη διαχείριση νέων κινδύνων.
Το μακροπροληπτικό πλαίσιο θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω για τον καλύτερο εντοπισμό και αντιμετώπιση κάθε συσσώρευσης συστημικών κινδύνων», καταλήγει το Ταμείο στην ανάλυσή του.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS