Σε «Α» από «Α+» υποβαθμίζει τη Χιλή η Fitch – Σε σταθερό, από αρνητικό, το outlook

Σε «Α» από «Α+» υποβαθμίζει τη Χιλή η Fitch – Σε σταθερό, από αρνητικό, το outlook
Η υποβάθμιση αντικατοπτρίζει την παρατεταμένη περίοδο οικονομικής αδυναμίας και τις χαμηλότερες τιμές χαλκού
Σε «Α» από «Α+» υποβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα (σε ξένο νόμισμα, σε «Α+» από «ΑΑ-» η αξιολόγηση για το τοπικό νόμισμα) της Χιλής ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch, μεταβάλλοντας ταυτόχρονα σε «σταθερές» από «αρνητικές» τις προοπτικές επεναξιολόγησης (outlook) και σε «ΑΑ» από «ΑΑ+» το ανώτατο όριο αξιολόγησης.
Η βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα υποβαθμίστηκε επίσης, από «F1+» σε «F1».
Η υποβάθμιση αντικατοπτρίζει την παρατεταμένη περίοδο οικονομικής αδυναμίας και τις χαμηλότερες τιμές χαλκού, οι οποίες συμβάλλουν στη διαρκή επιδείνωση του κρατικού ισολογισμού.
Κατά την άποψη της Fitch, η ανάπτυξη είναι απίθανο να ανακάμψει σε επίπεδα συμβατά με τα αντίστοιχα της κατηγορίας «Α», ωστόσο ο λόγος του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ παραμένει πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο, αν και έχει αυξηθεί σημαντικά από τα χαμηλά επίπεδα που στήριξαν την αναβάθμιση της Χιλής στο «Α+» το 2011.
Από την άλλη πλευρά, η αξιολόγηση και η σταθερή προοπτική της Χιλής υποστηρίζονται από την ισχυρή διακυβέρνηση και το αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής, το οποίο έχει διατηρήσει τη μακροοικονομική σταθερότητα.
Η κατανάλωση παρέμεινε σχετικά ανθεκτική, αλλά οι επενδύσεις παρέμειναν υποτονικές εξαιτίας της μικρότερης κατασκευαστικής δραστηριότητας (μετά από μια προηγούμενη επιτάχυνση της αύξησης των φορολογικών εσόδων).
Η Fitch αναμένει να διατηρηθεί ένα ευρέως πειθαρχημένο πλαίσιο πολιτικής μετά τις εκλογές του 2017 και –επίσης– ότι η ανάκαμψη της ανάπτυξης των τιμών του χαλκού (αν και σε πιο μέτρια επίπεδα) σε συνδυασμό με τις σταδιακές προσπάθειες εξυγίανσης, θα βοηθήσουν στην οικονομική ανάκαμψη.
Η περίοδος χαλαρής οικονομικής ανάπτυξης της Χιλής διαρκεί περισσότερο από το αναμενόμενο, σχολιάζει ο οίκος, ο οποίος ταυτόχρονα αναμένει η ανάπτυξη της χώρας να διαμορφωθεί στο 1,4% το 2017,από 1,6% το 2016, για να επιταχυνθεί στο 2,4% και 2,8% τα έτη 2018 και 2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS