Η Fitch αναβάθμισε σε «Α+» την αξιολόγηση της Μάλτας - Σταθερό το outlook

Η Fitch αναβάθμισε σε «Α+» την αξιολόγηση της Μάλτας - Σταθερό το outlook
Η δυναμική του δημόσιου χρέους της Μάλτας βελτιώνεται, με τη Fitch να προβλέπει ότι θα μειωθεί στο 50% του ΑΕΠ το 2019
Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας για τη Μάλτα (σε «Α+ από «Α») προχώρησε ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch, με τις προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) να ορίζονται ως «σταθερές», τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα να αναβαθμίζεται σε «F1+» από «F1» και το ανώτατο όριο αξιολόγησης να επιβεβαιώνεται σε «ΑΑΑ».
Η δυναμική του δημόσιου χρέους της Μάλτας βελτιώνεται, με τη Fitch να προβλέπει ότι θα μειωθεί στο 50% του ΑΕΠ το 2019, ελαφρώς υψηλότερα από την μέση τιμή 48,8% τςη κατηγορίας «Α».
Το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Μάλτας μετατράπηκε σε πλεονασματικό κατά 1% του ΑΕΠ το 2016,από έλλειμμα 1,3% το 2015 και σε σύγκριση με τον αρχικό στόχο του ελλείμματος 0,7% του ΑΕΠ, με την πρόβλεψη να διαμορφώνεται στο +0,5% για το 2017-2019.
Η Fitch αναμένει η οικονομία του νησιού θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς, στο 4,3% το 2017, 3,7% το 2018 και 3,5% το 2019, έναντι 2,9% για την κατηγορία «Α».
Η παρατεταμένη εξωτερική ζήτηση θα στηρίξει τη σταθερή απόδοση των μαλτέζικων εξαγωγών, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών - συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των τυχερών παιχνιδιών - και των φαρμακευτικών.
Η Κεντρική Τράπεζα της Μάλτας εκτιμά ότι η δυνητική ανάπτυξη θα ανέλθει σε 3,25% μεσοπρόθεσμα, αντανακλώντας τις θετικές επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και των διαρθρωτικών βελτιώσεων στον ενεργειακό τομέα τα τελευταία χρόνια. Το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε σε 65,8% το πρώτο τρίμηνο του 2017, από 64,3% το 1ο τρίμηνο του 2010, με υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής κυρίως για τις γυναίκες και τους μετανάστες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS