Η Fitch επιβεβαιώνει την ανώτατη αξιολόγηση «ΑΑΑ» για την ΕTΕπ – Σταθερό το outlook

Η Fitch επιβεβαιώνει την ανώτατη αξιολόγηση «ΑΑΑ» για την ΕTΕπ – Σταθερό το outlook
Μελανό σημείο το επικείμενο Brexit...
Στην επιβεβαίωση της ανώτατης αξιολόγησης «ΑΑΑ» για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ, European Investment Bank) προχώρησε η Fitch, διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) και «F1+» τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα.
Η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει -μεταξύ άλλων- τα υψηλά επίπεδα φερεγγυότητας και το επιχειρηματικό περιβάλλον χαμηλού κινδύνου, ωστόσο η Fitch υπογραμμίζει πως η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου (ΑΑ, με αρνητικό outlook) να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα λειτουργήσει αρνητικά για την τράπεζα.
Βέβαια, αν και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας από τους τέσσερις μεγαλύτερους μετόχους της τράπεζας, με 16,1% επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου, είναι επίσης μεγάλος δικαιούχος των δανείων της ΕΤΕπ (8% του συνόλου).
Η Fitch αναμένει το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου στο κεφάλαιο της ΕΤΕπ να παραμείνει πλήρως ενοποιημένο με τη βάση ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας, έως ότου η χώρα εγκαταλείψει επισήμως την Ε.Ε., ενδεχομένως το 2019.
Το χαρτοφυλάκιο της ΕΤΕπ ανέρχεται σε 470 δισ. ευρώ, στο τέλος του 2016, με πολύ ισχυρή υποστήριξη από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε..
Με τιμή στο 11,6% το τέλος του 2016, ο δείκτης ρευστότητας (CET1) της ΕΤΕπ κρίνεται ασθενής, ο αμερικανικός οίκος αναμένει όμως η αύξηση της καθαρής δανειοδότησης της τράπεζας να συνεχίσει να επιβραδύνεται τα επόμενα χρόνια, σε σχέση με την περίοδο 2012-2015, κάτι που μεταφράζεται σε ελαφριά ενίσχυση του CET1 το 2020, στο 12%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS